Информация к новости
  • Просмотров: 1186
  • Автор: admin
  • Дата: 26-01-2014, 18:11

Биз жөнүндө

 26-01-2014, 18:11    Категория: Кыргызча » Биз жөнүндө


Борбордук Азиядагы Тынчтыкты орнотуу жана медиатехнологиялар мектеби (School of Peacemaking and Media Technology) коммерциялык эмес уюм болуп эсептелет. Анын ишмердүүлүгү сөз эркиндиги жана маалыматка жетишүүгө, эркин жана адилеттүү журналистиканы өнүктүрүүгө, кризис болгон аймактагы ЖМКларды Кыргызстанда жана Борбордук Азияда туруктуулукту жана демократияны өнүктүрүү максатында колдоого багытталган.
Мектептин негизги программалары:

- журналисттерди, редакторлорду жана медиа-менеджерлерди окутуу;
- коомдук талкууларды жана диалогду колдоо;
- изилдөөлөр, аналитикалык обзорлор, медиа-мониторингдер жана эксперттик баалоолор;
- насаатчылык жана медиакураторлук;
- маалымат-консалтингдик өнөктөштүк, билимди башкаруунун аутсорсинги.
 
Этникалык талаш-тартыш кайталанбашы үчүн потенциалын кыскартуу боюнча программа
 
Биз жөнүндө Программа душмандык образдын стереотиптерин, клишелерин жоюлтуу жана аны жеңүү, командалык репортаждарды даярдоо, тынчтыкты орнотуучу журналистиканы жана эл аралык журналистиканын стандарттарына, мультимедиялык технологияларга, маалыматтарды визуализациялоого жана Интернетте контентти таркатууга, кризистик коммуникацияларга, сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү ыкмаларына жана медиа аркылуу коомду талаш-тартыштардан кийин калыбына келтирүүгө үйрөтүү. Бул өзгөчө программаны Мектептин, АКШнын, Европанын, Россиянын жана Түштүк Кавказдын эксперттери менен тренерлери иштеп чыккан. Алгач бул техникалар биздин өнөктөштөр тарабынан Македонияда жана Түштүк Кавказда талаш-тартыш маалында ишке ашырылган жана 2011-жылы Мектептин тренингдик курсуна киргизилген.
 
 Борбор Азияда медиа-стратегдерди, медиа-активисттерди тирешкен тараптардын ортосунда сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүнүн методдорун жана негизги элементтерин, фасилитацияга, өзүнүн уюму үчүн талаш-тартыш маалында жана андан кийин кризистик пакетти иштеп чыгууга үйрөтүү. Бул методика Гарварддын (АКШ) мектебине тийиштүү жана Мектеп менен тыгыз кызматташкан Гарварддын бүтүрүүчүлөрү тарабынан алгач сунушталган.
 
 
ММКлар аркылуу көп түрдүүлүктү жайылтуу
 
 Долбоор маданий жана этникалык ар түрдүүлүк боюнча контентти өнүктүрүүгө, КР ЖМКдагы этника аралык диалогдун конструктивдүү ролун күчтөндүрүүгө, ар кандай тилдеги маалыматтын жеткиликтүүлүгүн камсыз кылууга, аудиториянын ар түрдүүлүк жана тилдик укугу маселеси жагынан маалымдуулугун жогорулатууга багытталган долбоордун алкагында коомдук дебаттар өткөрүлөт, репортерлорду оригиналдык медиа контенттин жардамы менен ар түрдүүлүктү жана тил талаптарды чагылдырууга үйрөтүү жүргүзүлөт. Бул – өз маалында изилдөөнүн негизинде ар түрдүүлүктүн идеясын таратуу механизми иштелип чыгат, бул жарандардын толеранттуулугуна, көп тилдүүлүгүнө, жарандык иденттүүлүгүнө чакырат дегендик.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ММКда жана Интернетте изилдөө, контент-анализ жана душмандашуу тилине мониторинг жүргүзүү
 
  Адистер атайын методологиянын жардамы менен контент-анализ жасайт, ЖМКдагы жек көрүүнүн жана ксенофобдуулуктун деңгээлин изилдейт, прессада тышкы факторлордун таасирин жана алардын Борбордук Азия өлкөлөрүндөгү ички саясатка таасирин анализдейт. Медиа согуштардын тренддерин иликтейт, кардарларга, анын ичинде Фергана өрөөнүнүн чек араларында жайгашкан окурмандарга сурамжылоо жүргүзөт. Презентациялардан кийинки бардык отчеттор Тынчтыкты орнотуу сайтына жайгаштырылат жана электрондук дарег аркылуу жайылтылат.
 
 
 
Медиа-инновациялар лагери
 
 Басма сөз ЖМКларындагы журналисттерди мультимедиялык контент чыгарууга, интерактивдик технологияларга, медиа-менеджментке жана жергиликтүү редакциялардын конвергенттик форматка өтүүсүнө окутуу. Медиа-инновациялар лагери репортерлорго өз адистик деңгээлдерин көтөрүүгө гана эмес, эң жакшы мультимедиялык долбоорлорго катышуу жана өз редакциялары үчүн техникалык жардам көрсөтүү конкурстарына катышууга дагы мүмкүндүк берет.
 
 
 
 
Дареги:
 
Кыргыз Республикасы, 720000,
Бишкек ш., Манас пр., 101/1
+996 312 694015; +996 312 694016
peacemakingschool@gmail.com
ca-mediator@safe-mail.net
www.ca-mediators.net
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  • Жоокерлер машине бөлүктөрүнүн базарынын жанында массалык башаламан убагында Ош ш., июнь 2010-жыл

  • Медиация жана чыр-чатактарды жөнгө салуу боюнча тренингдин катышуучулары “Тынчтык мунарасын” куруп жатышат, Бишкек, апрель, 2011-жыл

  • Стереотиптерди бузуу боюнча журналисттер үчүн тренинг, Бишкек, апрель, 2012-жыл

  • Мультиулуттук журналисттик топтордо командалык репортаждарды жасоо боюнча семинар, Бишкек, август, 2012-жыл


Он-лайн курс
Билим берүү жана тренингдер


Зордукчул экстремизм  менен медианы жана калкты маалымат менен кабардар кылууну күчөтүү аркылуу күрөшүү

Борбордук Азиядагы Тынчтыкты орнотуу жана медиатехнология мектеби,Network ofSocial Mediators, АКШнын Кыргызстандагы элчилигинин Демократиялык…

Калганы


Вебинарлар


Медиаторлуктагы уюштуруу саясаты

Калганы


Наши услуги


ПОМОЩЬ В АДВОКАЦИИ ДЕЛ, СВЯЗАННЫХ С ВЫСКАЗЫВАНИЯМИ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЕМ ИНФОРМАЦИИ В ИНТЕРНЕТЕ

ПОМОЩЬ В АДВОКАЦИИ ДЕЛ, СВЯЗАННЫХ С ВЫСКАЗЫВАНИЯМИ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЕМ ИНФОРМАЦИИ В ИНТЕРНЕТЕГруппа независимого мониторинга, экспертизы и анализа Школы миротворчества оказывает поддержку, проводит  консультации и внесудебную экспертизу по вопросам, связанным с высказываниями или распространением информации в Интернете.

ПОМНИТЕ: независимая оценка спорного контента является весомой доказательной базой при рассмотрении дел и может повлиять на его исход. Инструменты и практики квалификации контента, разработанные и применяемые в экспертизах Школы миротворчества базируются на последних мировых разработках анализа онлайн контента позволяют делать квалифицированные выводы и заключения. 

Эксперты Школы миротворчества входят в группу авторов-разработчиков МЕТОДИЧЕСКОГО РУКОВОДСТВА по проведению  комплексной судебной психолого-лингвистической и религиоведческой экспертизы в Кыргызской Республике, которая была издана в марте 2017 года и станет одним из главных документов для Центра судебных экспертиз Минюста КР.

 

 

 

Подробнее

Медиа-инновациялар лагериИчкериден кароо

Өнөктөштөр