Сортировать статьи по: дате | популярности | посещаемости | комментариям | алфавиту


Азчылыкты жана социалдык группаларды жек көрүүдөн жана стигматизациялоодон коргоо

 13-02-2021, 07:41

Азчылыкты жана социалдык группаларды жек көрүүдөн жана стигматизациялоодон коргооКРнын публикалык дискурсундагы дискриминациялоо жөнүндө доклады: азчылыкты жана социалдык группаларды жек көрүүдөн жана стигматизациялоодон коргоо жана дискриминацияга каршы мыйзамдарды кабыл алууну тездетүү.

Бүгүн жарыяланган «Кыргызстандын публикалык дискурсунда дискриминациялоо жана жек көрүү» боюнча пилоттук изилдөөдө азчылыкка жана түрдүү социалдык топтордун  өкүлдөрүнө болгон медиадагы мамилеге мониторингдин жана анализдин жыйынтыктары келтирилген. Анда ал адамдардын ЖМКда жана Кыргызстандын социалдык тармактарында мүнөздөлүүсү, алардын образын аудиторияга трансляциялоо, респонденттердин пикирин изилдөө каралып, респонденттердин пикири жана ар кандай коомдук-саясий контексттеги дискриминациялык дискурстун пайда болуусу  изилдөөгө алынган.

Изилдөө 2020-жылы, Кыргыз Республикасынын теңчилик үчүн Коалициясынын алкагында Борбор Азиядагы Тынчтыкты орнотуу жана медиа-технологиялар Мектебинин эксперттери тарабынан жүргүзүлгөн.

Докладда келтирилген мисалдар дискриминациялык лексиканы түшүндүрүү жана квалификациялоо менен коштолгон.

Өткөн жылдарда медиасферада душмандашуу тилинин деңгээли бир топ түшкөнүнө карабастан, жек көрүүнү стимулдаштырган бир катар проблемалар калууда жана тынчсыздандырууну пайда кылууда.

Мисалга, Кыргыз Республикасында бүгүнкү күнгө чейин жалпы дискриминацияга каршы мыйзам жок, публикалык дискурс аркылуу коомчулукта дискриминациялык көрүнүштөр жана ага байланыштуу тандалма ксенофобияны колдонулган идеология байкалууда. 

Изилдөөчүлөр контенттик дискриминацияда мурда белгилүү болгон ксенофобиялык стереотиптер жана топторду стигматизациялоо формаларынан башка дагы, азчылыктардын жана ар кайсы социалдык топтордун өкүлдөрүнүн публикалык дискуссияларда жана медиасферада катышуусунун аздыгын, ошондой эле Кыргызстанда ксенофобиялык практикаларга каршы пикирин билдирген адамдарды жана лидерлерди айыптоолор бар экендигин аныкташкан.

Мындай маалыматтар жана корутундулар кийинкиде структуралык жана дискурсивдик өзгөрүүлөргө байкоо жүргүзгөнгө мүмкүнчүлүк берет. 

Контентке медиамониторинг, экспертиза жүргүзүүнүн, чөйрөнү анализдөөнүн жана  респонденттерди сурамжылоонун жыйынтыгынын негизинде эксперттер КР дискурсундагы дискриминациялык формалар  менен күрөшүү үчүн рекомендациялардын пакетин иштеп чыгышты.

«Тең укуктуулук ага жетүүгө мүмкүнчүлүк берген механизмдер бар болгондо гана жетишилет. Публикалык дискурстагы дискриминация жөнүндөгү доклад КРда дискриминацияга каршы мыйзамдын зарыл экендигинен кабар берет» – дейт КРда тең укуктуулук үчүн Коалициянын координатору Надира Масюмова.

Толук отчёт менен шилтемеден тааныша аласыз

Макала Борбордук Азиядагы Тынчтыкты орнотуу жана медиа технологиялар мектебинин "Кыргызстандагы аялуу топторго жардам берүү үчүн "COVID 19 жана дискриминация” чакырыгына маалымдуулукту жогорулатуу» долдоорунун алкагында жазылган.

Бул басылма Европа Биримдигинин каржылык колдоосу менен даярдалды. Басылманын мазмуну Борбордук Азиядагы Тынчтыкты орнотуу жана медиа технологиялар мектебинин жоопкерчилик предмети болуп саналат жана Европа Биримдигинин көз карашын чагылдырбайт.






  • Военные возле рынка запчастей в во время массовых беспорядков, г. Ош, июнь 2010 год

  • Участники тренинга по медиации и урегулированию конфликтов строят "Башню мира", Бишкек, апрель, 2011 год

  • Тренинг для журналистов по разрушению стереотипов, Бишкек, апрель, 2012 год

  • Семинар по производству командных репортажей в мультинациональных журналистких группах, Бишкек, август, 2012 год



Карта инцидентов




Образование и тренинги


СТРАТКОМ, СОСТАВЛЕНИЕ РЕЧЕЙ И ПРАКТИКА ПУБЛИЧНЫХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

Состоялся обучающий курс для молодых политических советников Центральной Азии по стратегическому планированию, который ежегодно организуется…

Подробнее


Вебинары


МИРОТВОРЧЕСКАЯ ЖУРНАЛИСТИКА ПРИ ОСВЕЩЕНИИ КОНФЛИКТОВ

Можете ли вы ответить на вопрос: что такое миротворческая журналистика или журналистика мира, как это принято говорить в международной практике?

Это – позитивная журналистика?

Это – смягчение конфликта за счет историй, где говорится о том, как власти решают проблему?

Или это – баланс фактов и мнений, построенных на беспристрастной хронологии освещаемого вами конфликта?

Ни один из трех предложенных вопросов не является миротворческой журналистикой, поскольку она строится на других принципах.

Смотрите видеоурок от Инги Сикорской, директора Школы миротворчества и медиатехнологий в ЦА, медиаэксперта, исследователя, журналистки.

Инга освещала разные конфликтные события, работала в Афганистане, написала ряд учебных пособий для журналистов и активистов, в том числе "Как женщине-журналисту делать визуальные репортажи из Афганистана",

"Как освещать  многообразие и этнические конфликты,"Как журналистам избегать языка вражды в своих репортажах" и другие.

Инга проводит семинары по медиа, кризисным и миротворческим коммуникациям в Центральной Азии и других странах.

 

Смотрите видео-урок с примерами и пояснениями, а потом выполните упражнение.


Подробнее


Наши услуги


МОНИТОРИНГИ, МЕДИАНАЛИТИКА, МЕДИАЭКСПЕРТИЗЫ КОНТЕНТА

 

МОНИТОРИНГИ, МЕДИАНАЛИТИКА, МЕДИАЭКСПЕРТИЗЫ КОНТЕНТАГруппа независимого мониторинга, экспертизы, анализа и образования Школы миротворчества и медиатехнологий в ЦА оказывает услуги в НКО секторе, проводит консультации, экспертизу тренинги по вопросам, связанным с медиасферой и публичным дискурсом.

Мы проводим медиа-мониторинги, медиа-исследования, разрабатываем медиа-планы и стратегии, готовим медиа-аналитику по заданным тематикам, а также предлагаем следующие услуги:

·исследование медиа-сферы на основе мониторинга СМИ на предмет освещения по заданной тематике с использованием уникальной методики, анализ, выработка рекомендаций;

·полный медиа-мониторинг и анализ выделенных публикаций по различным индикаторам, в зависимости от задачи– сбор всех материалов об объекте мониторинга по максимально широкому списку с помощью специальных электронных систем мониторинга, ручного поиска и интеллектуальных инструментов для анализа (кыргызский, русский, английский языки);

·по ограниченному медиа-списку – поиск публикаций об объекте мониторинга по определенному списку СМИ (обычно наиболее авторитетные, популярные, значимые с точки зрения достижения ЦА, издания);

·аналитические обзоры по заданной тематике;

·разработка моделей информационно-просветительских кампаний( интеллектуальная логистика, исследование и анализ ситуации, планирование мероприятий, определение аудитории, стратегия, сбор информации, анализ, разработка послания, определение ожидаемых результатов, тестирование кампании, разработка публичных мероприятий, отслеживание результатов кампании);

·разработка медиа-планов, мониторинг и анализ медиа-активности, кризисный медиа-мониторинг, архивный/ретроспективный медиа-мониторинг;

·консультации по созданию медиа-кампаний;

·тренинговые/обучающие услуги, мастер-классы: разработка тематики и программы тренинга;

·проведение медиа-тренингов/мастер-классов;

·информационные услуги (создание релизов, адаптация пресс-релизов под веб-публикацию. линкование, ссылки, теги и т д);

·разработка сценария и создание видео- и аудио-интервью, тезисы;

·подготовка спикеров для пресс-конференций, разработка сценария пресс-конференции и брифингов, тезисы их выступления;

·разработка медиа-плана для участия, выступающего в тематических программах по социально-значимым вопросам;

·редактирование и обработка текстов (кыргызский, русский, английский языки).

Вышеперечисленные услуги осуществляются по договору оказания платных услуг в некоммерческом секторе и рассчитаны в соответствии с калькуляцией платных услуг на текущий год. За подробной информацией обращаться на peacemakingschool@gmail.com или написать сообщение на Фейсбук https://www.facebook.com/Alinapeacemaker


 

 

 

 

Подробнее


Лагерь медиа-инноваций



Взгляд изнутри





Партнеры