Информация к новости
  • Просмотров: 1559
  • Автор: admin
  • Дата: 17-07-2014, 09:58

Журналисттер көп түрдүүлүк боюнча машыгуудан өтүп, өз медиа-долбоорлорун чыгарышты

 17-07-2014, 09:58    Категория: Кыргызча, ЖМКнын көп түрдүүлүгү, Жаңылыктар


Журналисттер көп түрдүүлүк боюнча машыгуудан өтүп, өз медиа-долбоорлорун чыгарыштыКыргызстандын 17 ММКсынын репортерлору көп түрдүүлүктү чагылдыруу, мультимедиялык контентти жасоо боюнча көндүмдөрүнө үйрөнүшүп, мыкты медиа-долбоор үчүн сынакка катышышты.

Сынак Тынчтыкты орнотуу жана медиатехнологиялар мектеби тарабынан "Сорос – Кыргызстан” Фондунун "ММК аркылуу көп түрдүүлүктү жайылтуу” долбоорунун алкагында "Маалымат эркиндиги” программасынын финансылык колдоосу менен уюшулган.

Интенсивдүү тренинг Бишкекте, 2014-жылдын 7-июлунан 11-июлуна чейин, этникалык жана инклюзивдик журналистика жана мультимедиялык продуктту өндүрүү боюнча бай тажрыйбага ээ Испаниядан, Казакстандан келген жана Кыргызстандык медиа-тренерлердин жетекчилигинин астында өткөрүлдү.

Катышуучулар беш күндүн ичинде этникалык көп түрдүүлүккө фокус кылган репортаждарды жана макалаларды өндүрүүнүн теоретикалык жана практикалык методдорун өздөштүрүштү, өзүнүн этника аралык кырдаалды, Кыргызстандагы тилдик жаңы саясатты түшүнүүсүн жакшыртышты, ошол жааттагы маселелерди чагылдыруудагы терминологиялар менен таанышты, инфографика, тайм-линия, интерактивдүү фото жана слайд-шоу түзүү үчүн мультимедиялык ресурстарды пайдаланууну үйрөнүштү.

Жарандык өзүн таануу боюнча тренинг өткөргөн, КР президентинин аппаратынын этникалык, дин саясаты жана жарандык коом менен аракеттешүү бөлүмүнүн эксперти, тренер Зайырбек Эргешов ММК Кыргызстандын территориясында жашаган этностордун баардыгынын кызыкчылыгына кызмат кылышы керек деп билдирди.

«Мамлекет журналисттердин ролун объективдүү жана бейтарап материалды сунуштагандыгында, маалымат коопсуздугун камсыздагандыгында көрөт»,- деп баса белгиледи ал.

Интерактивдүү дискуссиянын жүрүшүндө катышуучулар этникалык топтордун жашоосу, каада-салты, маданияты жөнүндө айтып жатып, алар көбүнчө "көп түрдүүлүк" деген сөздү "өзгөчөлүк” деген сөзгө айырбашкап алаарын байкашкан. Көбүнчө этникалык топтордун жашоосу жөнүндө материалдар ЖМКда ошол жамааттын башка жамааттардан өзгөчөлүгүнө басым жасалып берилет.

Журналисттер көп түрдүүлүк боюнча машыгуудан өтүп, өз медиа-долбоорлорун чыгарышты«ММКда терс маанай берүүдөн качуу керек, терс аракеттерди адамдардын этникалык, тилдик, маданияттык тийиштүүлүгүнө ишарат бербегендей жасоо керек», - дейт Балкан, Түштүк жана Борбор Азиядагы медиада иштеп топтогон бай тажрыйбалуу испаниялык медиа-тренер Эран Френкель.

Френкель кыргызстандык журналисттерге көп түрдүү дүйнөдө жашоону үйрөнүүнү жана ага өзүнүн аудиториясын үйрөтүүнү, толеранттуу болууну, көп түрдүүлүктүн ар кандай түрлөрүн кабыл алууну, түшүнүүнү жан сыйлоону кеңеш берди. «Ар кандай жамааттарды бириктире турган нерселерди билүү, издөө [зарыл]», – деп белгилейт Френкель.

Катышуучулар репортаждын жана макаланын каарманынын этникалык тийиштүүлүгүнө басым жасоонун кереги жок экендиги боюнча пикирди туура көрүштү. Бирок аудиторияга алардын дүйнөнү кабылдоосу, билими, мамлекеттин өнүгүшүнө салым кошуусу, кесиби, хоббиси жөнүндө маалымат берүү маанилүү. Мындан бөлөк, медиада Кыргызстандын аймагында жашаган ар түрдүү этникалык топтор өзүн көпчүлүктүн бөлүгү катары бөлүнбөстөн, тескерисинче кабыл алып, урматтагандыгын көрсөтүшү керек.

Шавкат Умаров, Оштун «Ынтымак»КТРК продюсери тренингде көп нерселерди билди. Бул Кыргызстандагы элдердин биримдигин бекемдөөнүн Концепциясынын элементтерин жана этника аралык мамилени түшүнүүгө, журналист өзүнүн репортаждарын ошого жараша жасоосун жана көп түрдүүлүктү чагылдыруунун эл аралык тажрыйбасына да тийиштүү.

«Мен түшүндүм, этника аралык кырдаалды чагылдыруу ар тарабынан комплекстүү болушу керек, – деп оюн бөлүштү өзүнүн таасири менен Умаров. – Ошондой эле материалдарда балдарга айрыкча көңүл буруу керек, себеби аларды тарбиялоо этника аралык дүйнөнүн келечегинде чоң роль ойнойт».

Журналисттер көп түрдүүлүк боюнча машыгуудан өтүп, өз медиа-долбоорлорун чыгарышты«Достук» КТРКнын продюсериНуркыз Исакова, өзүнүн коллегаларынын арасында жайылта турган көп билим алганын айтууда.

«Биз муну менен токтоп калбашыбыз керек: тема кызыктуу жана керектүү, - дейт Нуркыз,- биз бул багыттагы маалыматтарды тереңдеп казабыз, көп түрдүүлүктү чагылдыруу тармагындагы жаңылыктарды билгенге дилгир болобуз, себеби бул биздин радионун абдан олуттуу миссиясы».

Тренингдин акыркы күнү катышуучулар этникалык, тилдик жана маданий көп түрдүүлүктү чагылдыруу боюнча оригиналдуу идеяларды сунуштаган өзүнүн долбоорлорунун үстүндө иштешти.

«Сорос-Кыргызстан» фондунун өкүлү бар көз карандысыз комиссиясы жана жергиликтүү белгилүү журналисттердин түзүмү 15 сунуштаманы карашып, алардын ичинен ФСКнын "Маалымат эркиндиги” программасынын гранттык колдоо алуу үчүн 6 жеңүүчүнү тандаган. Жеңүүчүлөр 2014-жылдын июль айынын ортосунан баштап өзүнүн идеясын ишке ашыра баштайт.

Мыкты деп табылган долбоорлор булар:

«ЭлТР» телеканалы (Ош ш.) –«БизМыWe» теледолбоору жаштардын арасында тилдик жана маданий көп түрдүүлүктү жайылтууга багытталган. Ток-шоунун жана репортаждын каарманы спорт жаатында ийгиликке жетишкен көп улуттуу үй-бүлөлөр, бир нече тил билген жаштар болот.

 

«Баткен ТВ» телеканалы – «Ынтымак» («Единство») теледолбоору - этностор аралык ынтымакты бекемдөөгө, бири-бирин жактырбоочулукту жоюуга, аймактагы маданий көп түрдүүлүктү жайылтууга шарт түзөт.

 

«Ынтымак» КТРК (Ош ш.) - «Менин жашоом» («Моя жизнь») телерубрикасы,өсүп келе жаткан муунга арналган. Анын максаты ар түрдүү улуттагы балдар менен өспүрүмдөрдү достукка, сабырдуу, билимдүү болгонго үйрөтүү. Программанын радиоверсиясы да болот деп күтүлүүдө.

 

Журналисттер көп түрдүүлүк боюнча машыгуудан өтүп, өз медиа-долбоорлорун чыгарыштыFormat.kg медиа-порталы (Ош ш.) – «Биздин каармандар» («Наши герои») репортаждары - ар түрдүү этностун өкүлдөрүнө, атактуу жана карапайым адамдарга арналган. Жашоодогу үлгү боло турган окуялар адамдардын бири-бирин жакындан билүүсүнө, күнүмдүк тирилиги, маданияты, салттары менен таанышканга мүмкүнчүлүк берет.

 

«Кабар» КУМА (Бишкек ш.) – «Аймактагы этникалык турмуш» («Этническое многообразие в регионах») теледолбоору – мамлекеттин аймагындагы баардык этникалык топтордун жашоосун жарандык өзүн таануу маселесине басым жасоо менен айтып берет.

 

«Волна Иссык-Куля» (Каракол ш.)- «Менин Кыргызстаным» («Мой Кыргызстан») радиодолбоору Ысык-Көл облусунун жаштарынын тилдик, маданий, этникалык көп түрдүүлүгүн жана жогорку жарандуулук сезимин тарбиялоого багытталган.

"ММК аркылуу көп түрдүүлүктү жайылтуу” долбоору көп түрдүүлүк боюнча контентти өнүктүрүүгө, этника аралык диалогдо ЖМКнын конструктивдик ролун, журналисттердин маданий, тилдик жана этникалык көп түрдүүлүк темаларын чагылдырууда көндүмдөрүн жогорулатууга багытталган.

Кошумча маалымат алуу үчүн «ММК аркылуу көп түрдүүлүктү жайылтуу» долбоорунун координатору Алика Карабаевага +996312 69 40 15, +996772 21 32 57 кайрылыңыздар.

email: alikakarabaeva@gmail.com peacemakingschool@gmail.com
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  • Военные возле рынка запчастей в во время массовых беспорядков, г. Ош, июнь 2010 год

  • Участники тренинга по медиации и урегулированию конфликтов строят "Башню мира", Бишкек, апрель, 2011 год

  • Тренинг для журналистов по разрушению стереотипов, Бишкек, апрель, 2012 год

  • Семинар по производству командных репортажей в мультинациональных журналистких группах, Бишкек, август, 2012 годКарта инцидентов
Образование и тренинги


СТРАТКОМ, СОСТАВЛЕНИЕ РЕЧЕЙ И ПРАКТИКА ПУБЛИЧНЫХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

Состоялся обучающий курс для молодых политических советников Центральной Азии по стратегическому планированию, который ежегодно организуется…

Подробнее


Вебинары


МИРОТВОРЧЕСКАЯ ЖУРНАЛИСТИКА ПРИ ОСВЕЩЕНИИ КОНФЛИКТОВ

Можете ли вы ответить на вопрос: что такое миротворческая журналистика или журналистика мира, как это принято говорить в международной практике?

Это – позитивная журналистика?

Это – смягчение конфликта за счет историй, где говорится о том, как власти решают проблему?

Или это – баланс фактов и мнений, построенных на беспристрастной хронологии освещаемого вами конфликта?

Ни один из трех предложенных вопросов не является миротворческой журналистикой, поскольку она строится на других принципах.

Смотрите видеоурок от Инги Сикорской, директора Школы миротворчества и медиатехнологий в ЦА, медиаэксперта, исследователя, журналистки.

Инга освещала разные конфликтные события, работала в Афганистане, написала ряд учебных пособий для журналистов и активистов, в том числе "Как женщине-журналисту делать визуальные репортажи из Афганистана",

"Как освещать  многообразие и этнические конфликты,"Как журналистам избегать языка вражды в своих репортажах" и другие.

Инга проводит семинары по медиа, кризисным и миротворческим коммуникациям в Центральной Азии и других странах.

 

Смотрите видео-урок с примерами и пояснениями, а потом выполните упражнение.


Подробнее


Наши услуги


МОНИТОРИНГИ, МЕДИАНАЛИТИКА, МЕДИАЭКСПЕРТИЗЫ КОНТЕНТА

 

МОНИТОРИНГИ, МЕДИАНАЛИТИКА, МЕДИАЭКСПЕРТИЗЫ КОНТЕНТАГруппа независимого мониторинга, экспертизы, анализа и образования Школы миротворчества и медиатехнологий в ЦА оказывает услуги в НКО секторе, проводит консультации, экспертизу тренинги по вопросам, связанным с медиасферой и публичным дискурсом.

Мы проводим медиа-мониторинги, медиа-исследования, разрабатываем медиа-планы и стратегии, готовим медиа-аналитику по заданным тематикам, а также предлагаем следующие услуги:

·исследование медиа-сферы на основе мониторинга СМИ на предмет освещения по заданной тематике с использованием уникальной методики, анализ, выработка рекомендаций;

·полный медиа-мониторинг и анализ выделенных публикаций по различным индикаторам, в зависимости от задачи– сбор всех материалов об объекте мониторинга по максимально широкому списку с помощью специальных электронных систем мониторинга, ручного поиска и интеллектуальных инструментов для анализа (кыргызский, русский, английский языки);

·по ограниченному медиа-списку – поиск публикаций об объекте мониторинга по определенному списку СМИ (обычно наиболее авторитетные, популярные, значимые с точки зрения достижения ЦА, издания);

·аналитические обзоры по заданной тематике;

·разработка моделей информационно-просветительских кампаний( интеллектуальная логистика, исследование и анализ ситуации, планирование мероприятий, определение аудитории, стратегия, сбор информации, анализ, разработка послания, определение ожидаемых результатов, тестирование кампании, разработка публичных мероприятий, отслеживание результатов кампании);

·разработка медиа-планов, мониторинг и анализ медиа-активности, кризисный медиа-мониторинг, архивный/ретроспективный медиа-мониторинг;

·консультации по созданию медиа-кампаний;

·тренинговые/обучающие услуги, мастер-классы: разработка тематики и программы тренинга;

·проведение медиа-тренингов/мастер-классов;

·информационные услуги (создание релизов, адаптация пресс-релизов под веб-публикацию. линкование, ссылки, теги и т д);

·разработка сценария и создание видео- и аудио-интервью, тезисы;

·подготовка спикеров для пресс-конференций, разработка сценария пресс-конференции и брифингов, тезисы их выступления;

·разработка медиа-плана для участия, выступающего в тематических программах по социально-значимым вопросам;

·редактирование и обработка текстов (кыргызский, русский, английский языки).

Вышеперечисленные услуги осуществляются по договору оказания платных услуг в некоммерческом секторе и рассчитаны в соответствии с калькуляцией платных услуг на текущий год. За подробной информацией обращаться на peacemakingschool@gmail.com или написать сообщение на Фейсбук https://www.facebook.com/Alinapeacemaker


 

 

 

 

Подробнее


Лагерь медиа-инновацийВзгляд изнутри

Партнеры