Сортировать статьи по: дате | популярности | посещаемости | комментариям | алфавиту


Тренинг 2018-жылдын 26,- 27-, 28- февралында

 23-01-2018, 15:15

Тренинг 2018-жылдын 26,- 27-, 28- февралында Борбордук Азиядагы Тынчтыкты OрнотууЖана Медиатехнологиялар Мектеби Америка Кошмо Штатынын Бишкектеги элчилигинин Демократиялык комиссиясынын колдоосу менен «Массалык маалымат каражаттары аркылуу экстремизм жана башка терс көрүнүштөрдүн жайылышын алдын алуу» деген теманын алдында өтүүчү үч күндүк тренинге катышууга журналисттердин арасында сынак жарыялайт. Тренинг 2018-жылдын 26,- 27-, 28- февралында Бишкек шаарында өткөрүлөт.

Бардык чыгашалар уюштуруучулар тарабынан төлөнөт.

Окутуу программасы учурдагы олутуу көйгөйлөрдү жана журналисттердин актуалдуу муктаждыктарын эске алууу менен түзүлдү. Тренингдин катышууучулары экстремизм, терроризм жана ага байланышкан маселелерди чагылдыруунун техникалары жана инструменттери жөнүндө маалымат алышат. Ошондой эле, алар душмандашуу тили жана анын байланыш өзгөчөлүгү медиа чөйрөсүндө радикалдык маанидеги маалыматтын таралышына кандай таасир бере тургандыгы жөнүндө окушат. Андан сырткары, журналисттер жана интернет колдонуучулардын кандай катачылыктары экстремизмдин жайылышына алып келээри тууралуу кабардар болушуп, журналисттик этика жана укуктук коопсуздук боюнча өз билимдерин бекемдешет. Тренингди бай тажрыйбага ээ эл аралык жана жергиликтүү эксперттер өткөрүшөт. Тренинге катышуу сынагына Кыргызстандын бардык аймактарынан жаш курагы 35 жашка чейинки журналисттер жана медиа кызматкерлер чакырылат.Катышуучулар сынактын негизинде тандалып алынат. Сынактан өткөндөр тренингдин бардык программаларына башынан баштап аягына чейин катышуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болушат.

Сынакка катышу үчүн peacemakingschool@gmail.com электрондук дарегине төмөнкү документтерди жөнөтүү зарыл:

- тренинге катышуу билдирмеси (билдирменин формасын сайттан ca-mediators.netалсаңыз болот)

- резюме(CV)

- паспорт көчүрмөсү.

Баардык талаптарга жооп берген билдирме гана каралат.

Билдирмени берүүнүн акыркы мөөнөтү – 2018-жылдын 16-февралында 17-00 аяктайт.

Көрсөтүлгөн мөөнөттөн кеч берилген кайрылуулар каралбайт.

 

CALL FOR APPLICATION

 23-01-2018, 15:11

CALL FOR APPLICATIONSchool of Peacemaking and Media Technology in Central Asia supported by the Democracy Commission of the US Embassy Bishkek announces a competition among journalists who want to take part in the three-day training workshop on Countering Extremists Propaganda and Hate in Media to be held in February 26-27-28 February, 2018 in Bishkek. All costs shall be borne by organizers.

 

The training program is based on modern challenges and current needs of journalists. Participants will be taught the methods and tools of coverage of signs of extremism, terrorism and related issues. They will also learn how the hate speech and its communication aspects influence the spread of radical content in the media and on the Internet, understand what errors of journalists and users lead to propaganda of extremism, learn the difference between harmful and illegal content in order to prevent the consequences of transmitting extremist ideology, practice the skills of journalism ethics and legal security.

The training will be held by international and local experts having solid experience.

We are inviting journalists and media activists aged below 35 from all the regions of Kyrgyzstan.

Participants of the training will be selected on a competitive basis. Those selected shall be obliged to take the training program from the beginning to the end.

In order to take part in the competition, please email the following documents to: peacemakingschool@gmail.com:

— a completed application form for participation in the training (download here)
— a CV,

— a scan of ID.

Only a complete set of documents will be accepted.

Deadline for applications— 5:00 pm February 16, 2018.

Late applications will not be considered.

КОНКУРС Н УЧАСТИЕ В ТРЕНИНГЕ

 23-01-2018, 15:03

КОНКУРС Н УЧАСТИЕ В ТРЕНИНГЕШкола миротворчества и медиатехнологий в ЦА при поддержке Демократической комиссии Посольства США в Бишкеке объявляет конкурс среди журналистов для участия в трёхдневном тренинге-семинаре «Предупреждение пропаганды экстремизма и нетерпимости в медиа», который пройдёт 26-27-28 февраля 2018 года в Бишкеке.

Все расходы покрываются организаторами.

Программа обучения сформирована с учётом современных вызовов и актуальных потребностей журналистов. Участники обучатся техникам и инструментам для освещения проявлений экстремизма, терроризма и связанных с ними вопросов. Они также узнают, как язык нетерпимости и его коммуникационные особенности влияют на распространение радикального контента в медиасфере, поймут какие ошибки журналистов и пользователей ведут к пропаганде экстремизма, изучат разницу между вредным и противозаконным контентом для предотвращения последствий в транслировании экстремистской идеологии, отработают навыки по журналистской этике и правовой безопасности.

Тренинг проводят международные и местные эксперты с большим опытом.

К участию в конкурсе приглашаются журналисты и медиаспециалисты в возрасте до 35 лет из всех регионов Кыргызстана.
Участники тренинга будут определены на основе конкурса. Прошедшие конкурсный отбор принимают на себя обязательства пройти всю тренинговую программу от начала до конца.

Для участия в конкурсе необходимо направить на peacemakingschool@gmail.com

следующие документы:

·заполненную заявку для участия в работе тренинга ( можно скачать наwww.ca-mediators.net)

·резюме;

·скан паспорта

Рассматриваться будет только полный комплект заявок.

Крайний срок подачи заявок— до 17.00 16 февраля 2018 года.

Заявки, поданные позже указанного срока, рассмотрены не будут.

 


  • Военные возле рынка запчастей в во время массовых беспорядков, г. Ош, июнь 2010 год

  • Участники тренинга по медиации и урегулированию конфликтов строят "Башню мира", Бишкек, апрель, 2011 год

  • Тренинг для журналистов по разрушению стереотипов, Бишкек, апрель, 2012 год

  • Семинар по производству командных репортажей в мультинациональных журналистких группах, Бишкек, август, 2012 год


Он-лайн курс
Образование и тренинги


ЛЕТНЯЯ ШКОЛА В ЕВРОПЕ ДЛЯ МОЛОДЫХ МИРОТВОРЦЕВ

Для развития следующего поколения миротворцев секретариат ОБСЕ организовывает летнюю школу для 20 молодых людей из стран Южного Кавказа…

Подробнее


Вебинары


ВЕБИНАР ПО РАБОТЕ С НОВОСТНЫМИ РАССЫЛКАМИ ОТ POINTER

Университет Poynter приглашает на вебинар: "Дорогой читатель: как добиться большего с вашей новостной рассылкой", который пройдет 23 мая в 2 часа дня по восточному дневному времени (19:00 часов по кыргызстанскому времени).На вебинар приглашаются руководители СМИ, редакторы бюллетеней и сотрудники по коммуникациям.

Участники узнают, как сделать рассылку полезной и интересной; как развивать бюллетень, чтобы он продолжал отвечать потребностям читателей; о советах и приемах, помогающих привлечь читателей к контенту; о творческих идеях, помогающих создавать хорошие рассылки, и о том, как искать интересный для читателей контент и как определять успешность бюллетеня.Курс ведет Крис Хиггинсон– автор и редакторThe Seattle Times’ Morning Brief.

Регистрация продолжается. Стоимость курса – 29,95 долл. США.

Подробная информация

 

Подробнее


Наши услуги


ПОМОЩЬ В АДВОКАЦИИ ДЕЛ, СВЯЗАННЫХ С ВЫСКАЗЫВАНИЯМИ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЕМ ИНФОРМАЦИИ В ИНТЕРНЕТЕ

ПОМОЩЬ В АДВОКАЦИИ ДЕЛ, СВЯЗАННЫХ С ВЫСКАЗЫВАНИЯМИ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЕМ ИНФОРМАЦИИ В ИНТЕРНЕТЕГруппа независимого мониторинга, экспертизы и анализа Школы миротворчества оказывает поддержку, проводит  консультации и внесудебную экспертизу по вопросам, связанным с высказываниями или распространением информации в Интернете.

ПОМНИТЕ: независимая оценка спорного контента является весомой доказательной базой при рассмотрении дел и может повлиять на его исход. Инструменты и практики квалификации контента, разработанные и применяемые в экспертизах Школы миротворчества базируются на последних мировых разработках анализа онлайн контента позволяют делать квалифицированные выводы и заключения. 

Эксперты Школы миротворчества входят в группу авторов-разработчиков МЕТОДИЧЕСКОГО РУКОВОДСТВА по проведению  комплексной судебной психолого-лингвистической и религиоведческой экспертизы в Кыргызской Республике, которая была издана в марте 2017 года и станет одним из главных документов для Центра судебных экспертиз Минюста КР.

 

 

 

Подробнее


Лагерь медиа-инновацийВзгляд изнутри

Партнеры