Сортировать статьи по: дате | популярности | посещаемости | комментариям | алфавиту


School of Peacemaking and Media Technology announces a call for participation in training for journalists from Kyrgyz-, Uzbek- and Russian-language print and online media in southern Kyrgyzsta

 9-09-2013, 16:24

The training is organized to promote peacemaking journalism, the ability of journalists to discuss openly issues of conflict, training of finding the common ground between the opposite sides of the conflict, and techniques of finding active groups from different communities who are ready for dialogue, analysis of existing patterns of conflicts and methods of their destruction.

The four-day training seminar for journalists in southern Kyrgyzstan is led by an experienced team of media experts with extensive practical experience in building a media dialogue in conflict areas of the world: in the Balkans and the southern Caucasus.

The event will be held in the form of interactive discussion, the combination of theory and practice.

The training will be held in Bishkek, date on October 24, 25, 26, 27 (arrival on October 23, exit on October 28) 2013. All expenses are paid by the organizers.

To participate in the seminar, it is necessary to fill out an electronic form on the site www.ca-mediators.net or to send your resume and motivational letter by October 10, 2013. In motivational letter you should indicate why you would like to participate in this training, and how it will affect the future of your career. Also, e-mail to thepeacemakingschool@gmail.com a scanned copy of your passport.

 

The bids are considered only if there is a complete set.

Тынчтыкты орнотуу жана медиа-технологиялар мектеби (School of Peacemaking and Media Technology) түштүк Кыргызстандын кыргыз, өзбек жана орус тилдеринде басып чыгарылган жана онлайн басмаларынын журналисттери үчүн тренинг-семинарга катышууга конкурс жарыял

 9-09-2013, 16:12

Тренинг ЖМКда тынчтыкты орнотууну илгерилетүү, тынчтыкка жетишүү үчүн жаңжалдардын көйгөйлөрүн ачык-айкын талкуулоого журналисттердин жөндөмдүүлүктөрүнө демилге берүү, карама каршы турган жактардын ортосунда “көпүрөлөрдү” түзүү ыктарына, маектешүүгө даяр болгон ар кандай коомдордон жигердүү топторду таап чыгуу техникаларына, бар болгон стереотиптерди талдоого жана аларды бузуу ыкмаларына үйрөтүү максатында уюштурулган.

Түштүк Кыргызстандын журналисттери үчүн төрт күндүк тренинг-семинар Балкандар жана түштүк Кавказ сыяктуу дүйнөнүн жаңжалдуу зоналарында медиа-маек түзүү боюнча иш жүзүндөгү бай тажрыйбасы бар медиа-эксперттердин тажрыйбалуу командасынын кол алдында өткөрүлөт. 

Иш-чара интерактивдүү талкуу, теория менен практиканы айкалыштыруу формасында болуп өтөт.

Өткөрүлө турган жер – Бишкек, датасы – 2013-жылдын 24-, 25-, 26-, 27- апрели (келүү – 23-апрель, кетүү -28- апрель).Баардык чыгымдар уюштуруучулар тарабынан төлөнөт.

Тренинг-семинарга катышуу үчүн 2013-жылдын 10-октябрьда чейин www.ca-mediators.com сайтындагы электрондук анкетаны толтуруу же резюмеңиз менен жүйөлүү катты дарек боюнча жөнөтүү зарыл. Жүйөлүү катта эмне үчүн Сиз бул тренингге катышкыңыз келерин, жана андан ары бул Сиздин кесиптик иш-аракетиңизге кандай таасир этерин белгилешиңиз керек. Ошондой элеpeacemakingschool@gmail.comэлектрондук адресине паспортуңуздун сканерден өткөрүлгөн көчүрмөсүн жөнөтүүзарыл.  

Конкурстук табыштамалар толук жыйнак болгондо гана каралат. 

КОНКУРС НА УЧАСТИЕ В ТРЕНИНГЕ ПО МИРОТВОРЧЕСКОЙ ЖУРНАЛИСТИКЕ

 9-09-2013, 00:00

Школа миротворчества и медиа технологий для журналистов (School of Peacemaking and MediaTechnology) объявляет конкурс на участие в тренинге-семинаре для журналистов кыргызоязычных, узбекоязычных и русскоязычных печатных и онлайн  изданий южного Кыргызстана.

Тренинг организован с целью продвижения миростроительства в СМИ, поощрения способностей журналистов к открытому обсуждению проблем конфликтов для достижения мира, обучения навыкам создания «мостов» между противоборствующими сторонами, техникам нахождения активных групп из разных общин, готовых к диалогу, анализа существующих стереотипов   и методам их разрушения.

Четырехдневный тренинг-семинар для журналистов южного Кыргызстана проводится под руководством опытной команды медиа-экспертов, имеющих богатый практический опыт по построению медиа-диалога в конфликтогенных зонах мира: на Балканах и в южном Кавказе.

Мероприятие пройдет в форме интерактивной дискуссии, сочетании теории и практики.

Место проведения – Бишкек,  дата – 24, 25, 26, 27 октября (заезд – 23 октября, выезд – 28 октября).  Все расходы оплачиваются организаторами.

Для участия в тренинге-семинаре  необходимо заполнить электронную анкету на сайте www.ca-mediators.comили направить по адресу свое резюме, и  мотивационное письмо до 10 октября 2013 года. В мотивационном письме необходимо указать на то, почему Вы хотели бы принять участие в данном тренинге, и как в дальнейшем это отразится в Вашей профессиональной деятельности. Также на электронный адресpeacemakingschool@gmail.comнеобходимо выслать отсканированную копию Вашего паспорта.

Конкурсные заявки рассматриваются только при наличии полного комплекта.


  • Военные возле рынка запчастей в во время массовых беспорядков, г. Ош, июнь 2010 год

  • Участники тренинга по медиации и урегулированию конфликтов строят "Башню мира", Бишкек, апрель, 2011 год

  • Тренинг для журналистов по разрушению стереотипов, Бишкек, апрель, 2012 год

  • Семинар по производству командных репортажей в мультинациональных журналистких группах, Бишкек, август, 2012 годКарта инцидентов
Образование и тренинги


СТРАТКОМ, СОСТАВЛЕНИЕ РЕЧЕЙ И ПРАКТИКА ПУБЛИЧНЫХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

Состоялся обучающий курс для молодых политических советников Центральной Азии по стратегическому планированию, который ежегодно организуется…

Подробнее


Вебинары


МИРОТВОРЧЕСКАЯ ЖУРНАЛИСТИКА ПРИ ОСВЕЩЕНИИ КОНФЛИКТОВ

Можете ли вы ответить на вопрос: что такое миротворческая журналистика или журналистика мира, как это принято говорить в международной практике?

Это – позитивная журналистика?

Это – смягчение конфликта за счет историй, где говорится о том, как власти решают проблему?

Или это – баланс фактов и мнений, построенных на беспристрастной хронологии освещаемого вами конфликта?

Ни один из трех предложенных вопросов не является миротворческой журналистикой, поскольку она строится на других принципах.

Смотрите видеоурок от Инги Сикорской, директора Школы миротворчества и медиатехнологий в ЦА, медиаэксперта, исследователя, журналистки.

Инга освещала разные конфликтные события, работала в Афганистане, написала ряд учебных пособий для журналистов и активистов, в том числе "Как женщине-журналисту делать визуальные репортажи из Афганистана",

"Как освещать  многообразие и этнические конфликты,"Как журналистам избегать языка вражды в своих репортажах" и другие.

Инга проводит семинары по медиа, кризисным и миротворческим коммуникациям в Центральной Азии и других странах.

 

Смотрите видео-урок с примерами и пояснениями, а потом выполните упражнение.


Подробнее


Наши услуги


МОНИТОРИНГИ, МЕДИАНАЛИТИКА, МЕДИАЭКСПЕРТИЗЫ КОНТЕНТА

 

МОНИТОРИНГИ, МЕДИАНАЛИТИКА, МЕДИАЭКСПЕРТИЗЫ КОНТЕНТАГруппа независимого мониторинга, экспертизы, анализа и образования Школы миротворчества и медиатехнологий в ЦА оказывает услуги в НКО секторе, проводит консультации, экспертизу тренинги по вопросам, связанным с медиасферой и публичным дискурсом.

Мы проводим медиа-мониторинги, медиа-исследования, разрабатываем медиа-планы и стратегии, готовим медиа-аналитику по заданным тематикам, а также предлагаем следующие услуги:

·исследование медиа-сферы на основе мониторинга СМИ на предмет освещения по заданной тематике с использованием уникальной методики, анализ, выработка рекомендаций;

·полный медиа-мониторинг и анализ выделенных публикаций по различным индикаторам, в зависимости от задачи– сбор всех материалов об объекте мониторинга по максимально широкому списку с помощью специальных электронных систем мониторинга, ручного поиска и интеллектуальных инструментов для анализа (кыргызский, русский, английский языки);

·по ограниченному медиа-списку – поиск публикаций об объекте мониторинга по определенному списку СМИ (обычно наиболее авторитетные, популярные, значимые с точки зрения достижения ЦА, издания);

·аналитические обзоры по заданной тематике;

·разработка моделей информационно-просветительских кампаний( интеллектуальная логистика, исследование и анализ ситуации, планирование мероприятий, определение аудитории, стратегия, сбор информации, анализ, разработка послания, определение ожидаемых результатов, тестирование кампании, разработка публичных мероприятий, отслеживание результатов кампании);

·разработка медиа-планов, мониторинг и анализ медиа-активности, кризисный медиа-мониторинг, архивный/ретроспективный медиа-мониторинг;

·консультации по созданию медиа-кампаний;

·тренинговые/обучающие услуги, мастер-классы: разработка тематики и программы тренинга;

·проведение медиа-тренингов/мастер-классов;

·информационные услуги (создание релизов, адаптация пресс-релизов под веб-публикацию. линкование, ссылки, теги и т д);

·разработка сценария и создание видео- и аудио-интервью, тезисы;

·подготовка спикеров для пресс-конференций, разработка сценария пресс-конференции и брифингов, тезисы их выступления;

·разработка медиа-плана для участия, выступающего в тематических программах по социально-значимым вопросам;

·редактирование и обработка текстов (кыргызский, русский, английский языки).

Вышеперечисленные услуги осуществляются по договору оказания платных услуг в некоммерческом секторе и рассчитаны в соответствии с калькуляцией платных услуг на текущий год. За подробной информацией обращаться на peacemakingschool@gmail.com или написать сообщение на Фейсбук https://www.facebook.com/Alinapeacemaker


 

 

 

 

Подробнее


Лагерь медиа-инновацийВзгляд изнутри

Партнеры