Сортировать статьи по: дате | популярности | посещаемости | комментариям | алфавиту


TRAINING ON PEACEKEEPING JOURNALISM WAS HELD IN BISHKEK

 1-11-2013, 16:23

On October 24-25-26-27, 2013 a training on peacemaking journalism, conflict reporting and the destruction of stereotypes for print and online media in Osh, Jalalabad and Batken oblasts of Kyrgyzstan was organized by the School of Peacemaking and Media Technology of Network of Social Mediators public foundation.

The aim of the event was to teach reporters to media tools for reducing the charge to a confrontational society, techniques destabilizing confrontation, the organization of post-conflict rehabilitation of journalists, and ways to find common mechanisms to improve the efficiency of media peacemaking efforts.

The training was held in the form of an interactive discussion. Reporters learned the theory of reporting on conflicts and consolidated their knowledge by participating in an interactive game, prepared by experienced trainers Arif Aliyev (Azerbaijan) and Ashot Melikyan (Armenia).

Training participants also used their knowledge for practical exercises to overcome xenophobic stereotypes, working with publications of local journalists containing hate speech.

With the help of the trainers journalists have developed a glossary of stereotypes, which must become a handbook for journalists working in conflict zones.

"I acquired a lot of useful knowledge in the training. Now I know how to cover conflicts correctly," a training member Apihazan Amitova, correspondent of the Osh Shamy newspaper  said.

There are a lot of problems mecessary to report on in our region, however, it is dangerous to cover these problems in media. The training has taught us to conflict reporting technologies and post-conflict rehabilitation of the journalist, Alina Sydykova, correspondent of Oshmedia site said.

Today, the School of Peacemaking and Media Technologies has been trained about 80 journalists from media outlets in southern Kyrgyzstan. The training was conducted by specially developed techniques, which are based on practical experience of building media dialogue in conflict-prone areas of the world: the Balkans and the Caucasus. Within the School webinars on destroying stereotypes, clichés, and overcoming the image of the enemy in mass media are conducted.

КЫРГЫЗСТАНДЫН ТҮШТҮГҮНДӨГҮ ЖУРНАЛИСТТЕР ҮЧҮН ТЫНЧТЫКТЫ ОРНОТУУЧУ ЖУРНАЛИСТИКА БОЮНЧА ТРЕНИНГ ӨТКӨРҮЛДҮ

 1-11-2013, 00:00

2013-жылдын  24-25-26-27-октябрларындаБишкектеОш, Жалал-АбаджанаБаткеноблустарындагыжурналисттерүчүнтынчтыктыорнотуучужурналистика,  талаш-тартыштардычагылдыруутехникасыжанастереотиптердижоюубоюнча « АрачылардыэлдештирүүчүТармагы» (Network of Social Mediators) коомдукфондунунТынчтыктыорнотуужанамедиа-технологияларМектеби (School of Peacemaking and Media Technology) уюштургантренингболупөттү.

 

Иш-чаранынмаксатыкатарырепортерлордукоомдогутирешүүконфронтациясынынкүчүнтөмөндөтүүүчүн  медиа-инструменттергеүйрөтүү, сырттанкелген, туруктуулуктанчыгарган,чыңалуунукүчөткөнмаалыматаргакаршытуруутехникаларынүйрөтүү; талаш-тартыштарданкийинжурналисттердинөзүн  реабилитациялоо, ЖМКнынтынчтыктыорнотуучуаракетининнатыйжалуулугунжогорулатууүчүнбиргелешкенмеханизмдериниздөөкоюлган.

Тренинг интерактивдүү дискуссия формасында өткөрүлдү. Журналисттер талаш-тартыштарды чагылдыруунун теориясы менен таанышты, ошондой эле өзүнүн билимин Мектептин  тажрыйбалуу тренерлери Ариф Алиев (Азербайджан) жана Ашот Меликян (Армения) даярдаган интерактивдүү оюнга катышуу аркылуу бекемдешти.

 

Ошондой эле, тренингдин катышуучулары ксенофобиялык стереотиптерди жеңүү боюнча жергиликтүү журналисттердин душмандашуу тили камтылган макалаларын иштеп жатып өзүнүн билимдерин пайдаланышты.

 

Тренерлердин жардамы менен журналисттер стереотиптердин Глоссарийин иштеп чыгышты, бул талаш-тартыштуу зоналарда иштеп жаткан журналисттер үчүн күнүмдүк пайдалануучу китеп болушу керек.

 

«Мен тренингде көп пайдалуу билимдерди алдым. – дейт тренингдин катышуучусу, «Ош шамы» гезитинин корреспонденти Апизахан Амитова. Эми мен талаш-тартыштарды кантип туура чагылдыруу керектигин билем».

«Oshmedia» сайтынын корреспонденти Алина Сыдыкова ага кошумчалап, биздин региондо чагылдыра турган маселелер көп экендигин, бирок бул иш кооптуу экендигин  айткан. «Бул тренинг бизди талаш-тартыштарды чагылдырууга, ошондой эле журналисттер талаш-тартыштардан кийин кантип калыбына келиши керектигин үйрөттү».

Ушул күнгө чейин Кыргызстандын түштүгүнөн тынчтыкты орнотуу жана жаңы медиа-технологиялар Мектебинен  80ден ашык журналист даярдыктан өттү. Окутуу дүйнөдөгү талаш-тартыштуу зоналар: Балкан жана Кавказдагы медиа-диалогду түзүү боюнча практикалык тажрыйбаларга негизделип, атайын иштелип чыккан методикалар менен өткөрүлгөн. Мектептин алкагында стереотиптерди, клишелерди бузуу жана ЖМКда душмандыктын образын бузуу боюнча вебинарлар өткөрүлдү.

СОСТОЯЛСЯ ТРЕНИНГ ПО МИРОТВОРЧЕСКОЙ ЖУРНАЛИСТИКЕ

 1-11-2013, 00:00

24-25-26-27 октября 2013 г в Бишкеке прошел тренинг для журналистов печатных и он-лайн медиа Ошской, Джалалабадской и Баткенской областей по миротворческой журналистике, техникам освещения конфликтов и разрушению стереотипов.

Целью мероприятия было обучить репортеров медиа-инструментам для снижения конфронтационного заряда в обществе, техникам  противостояния дестабилизирующей, нагнетающей информации, поступающей извне; организации постконфликтной реабилитации самих журналистов, поиску совместных механизмов  для повышения эффективности  миротворческих усилий СМИ.


  • Военные возле рынка запчастей в во время массовых беспорядков, г. Ош, июнь 2010 год

  • Участники тренинга по медиации и урегулированию конфликтов строят "Башню мира", Бишкек, апрель, 2011 год

  • Тренинг для журналистов по разрушению стереотипов, Бишкек, апрель, 2012 год

  • Семинар по производству командных репортажей в мультинациональных журналистких группах, Бишкек, август, 2012 годКарта инцидентов
Образование и тренинги


СТРАТКОМ, СОСТАВЛЕНИЕ РЕЧЕЙ И ПРАКТИКА ПУБЛИЧНЫХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

Состоялся обучающий курс для молодых политических советников Центральной Азии по стратегическому планированию, который ежегодно организуется…

Подробнее


Вебинары


МИРОТВОРЧЕСКАЯ ЖУРНАЛИСТИКА ПРИ ОСВЕЩЕНИИ КОНФЛИКТОВ

Можете ли вы ответить на вопрос: что такое миротворческая журналистика или журналистика мира, как это принято говорить в международной практике?

Это – позитивная журналистика?

Это – смягчение конфликта за счет историй, где говорится о том, как власти решают проблему?

Или это – баланс фактов и мнений, построенных на беспристрастной хронологии освещаемого вами конфликта?

Ни один из трех предложенных вопросов не является миротворческой журналистикой, поскольку она строится на других принципах.

Смотрите видеоурок от Инги Сикорской, директора Школы миротворчества и медиатехнологий в ЦА, медиаэксперта, исследователя, журналистки.

Инга освещала разные конфликтные события, работала в Афганистане, написала ряд учебных пособий для журналистов и активистов, в том числе "Как женщине-журналисту делать визуальные репортажи из Афганистана",

"Как освещать  многообразие и этнические конфликты,"Как журналистам избегать языка вражды в своих репортажах" и другие.

Инга проводит семинары по медиа, кризисным и миротворческим коммуникациям в Центральной Азии и других странах.

 

Смотрите видео-урок с примерами и пояснениями, а потом выполните упражнение.


Подробнее


Наши услуги


МОНИТОРИНГИ, МЕДИАНАЛИТИКА, МЕДИАЭКСПЕРТИЗЫ КОНТЕНТА

 

МОНИТОРИНГИ, МЕДИАНАЛИТИКА, МЕДИАЭКСПЕРТИЗЫ КОНТЕНТАГруппа независимого мониторинга, экспертизы, анализа и образования Школы миротворчества и медиатехнологий в ЦА оказывает услуги в НКО секторе, проводит консультации, экспертизу тренинги по вопросам, связанным с медиасферой и публичным дискурсом.

Мы проводим медиа-мониторинги, медиа-исследования, разрабатываем медиа-планы и стратегии, готовим медиа-аналитику по заданным тематикам, а также предлагаем следующие услуги:

·исследование медиа-сферы на основе мониторинга СМИ на предмет освещения по заданной тематике с использованием уникальной методики, анализ, выработка рекомендаций;

·полный медиа-мониторинг и анализ выделенных публикаций по различным индикаторам, в зависимости от задачи– сбор всех материалов об объекте мониторинга по максимально широкому списку с помощью специальных электронных систем мониторинга, ручного поиска и интеллектуальных инструментов для анализа (кыргызский, русский, английский языки);

·по ограниченному медиа-списку – поиск публикаций об объекте мониторинга по определенному списку СМИ (обычно наиболее авторитетные, популярные, значимые с точки зрения достижения ЦА, издания);

·аналитические обзоры по заданной тематике;

·разработка моделей информационно-просветительских кампаний( интеллектуальная логистика, исследование и анализ ситуации, планирование мероприятий, определение аудитории, стратегия, сбор информации, анализ, разработка послания, определение ожидаемых результатов, тестирование кампании, разработка публичных мероприятий, отслеживание результатов кампании);

·разработка медиа-планов, мониторинг и анализ медиа-активности, кризисный медиа-мониторинг, архивный/ретроспективный медиа-мониторинг;

·консультации по созданию медиа-кампаний;

·тренинговые/обучающие услуги, мастер-классы: разработка тематики и программы тренинга;

·проведение медиа-тренингов/мастер-классов;

·информационные услуги (создание релизов, адаптация пресс-релизов под веб-публикацию. линкование, ссылки, теги и т д);

·разработка сценария и создание видео- и аудио-интервью, тезисы;

·подготовка спикеров для пресс-конференций, разработка сценария пресс-конференции и брифингов, тезисы их выступления;

·разработка медиа-плана для участия, выступающего в тематических программах по социально-значимым вопросам;

·редактирование и обработка текстов (кыргызский, русский, английский языки).

Вышеперечисленные услуги осуществляются по договору оказания платных услуг в некоммерческом секторе и рассчитаны в соответствии с калькуляцией платных услуг на текущий год. За подробной информацией обращаться на peacemakingschool@gmail.com или написать сообщение на Фейсбук https://www.facebook.com/Alinapeacemaker


 

 

 

 

Подробнее


Лагерь медиа-инновацийВзгляд изнутри

Партнеры