Сортировать статьи по: дате | популярности | посещаемости | комментариям | алфавиту


ШАЙЛОО АЛДЫНДАГЫ ДИСКУРСУНДА КАСТЫК ТИЛИ

 4-12-2020, 13:38

ШАЙЛОО АЛДЫНДАГЫ ДИСКУРСУНДА КАСТЫК ТИЛИ«Шайлоо алдындагы дискурсунда кастык тили» аттуу изилдөө Борбор Азиядагы Тынчтыкты орнотуу жана медиатехнологиялар мектебинин эксперттери тарабынан Кыргыз Республикасында Интерньюстун "Медиа-К" долбоорунун колдоосу менен 2020-жылдын 15-июлунан 10-октябрына чейин жүргүзүлдү.

Шайлоо өнөктүгү учурунда жек көрүүчүлүк жана басмырлоо тилин жоюу үчүн талкуу жүргүзүү жана өз пикирин билдирүү маданиятын жогорулатуунун үстүндө иштөө керек. Ошондой эле Кыргызстандын саясий мейкиндигинде жана медиа чөйрөсүндө туура полемиканын моделин түзүү абзел.

Сунуштардын жана корутундулардын топтому шайлоо алдындагы жана шайлоодон кийинки талкууларда көп тилдүү мониторинг, документтештирүү, кастык тилин / троллингди талдоо жана экспертизалоо боюнча изилдөөлөр серияларынын жыйынтыктоочу баяндамасында берилген[1].

 

Диаграмма 1. Медиа мониторингдин бардык мезгил аралыгында табылган кастык тилинин динамикасы,%

 

Изилдөөчүлөр тандалып алынган онлайн-медиа жана социалдык тармактардын контентинен табылган кастык тилинин тренддерин жана динамикасын карап чыгышты.

 

 

Контент жек көрүү түрүнө жараша классификацияланып, белгилүү бир мезгилдеги медиа мониторингдин таралышын жана белгилүү бир тренддин себебин ачып берди.

 

Коомдук дискурста сабырдуулуктун түрлөрү боюнча он тренд аныкталып, алар жыйынтыктоочу докладда кеңири талданды[2].


Негизги корутундулардын ичинен изилдөөчүлөр буларды баса белгилешет:

- саясий партиялар, алардын программалары, талапкерлери жөнүндө ЖМКларда сапаттуу аналитикалык маалыматтын жоктугу,

- Интернеттеги жана коомдук мейкиндиктеги угуучулар үчүн өтө курч маселелер боюнча кастык тилин колдонуу;

- талапкерлердин жана алардын жактоочуларынын этностук жана регионалдык таандыктыгына шилтемелер;

- дебаттарды талкуулоодо дискуссиялардагы лингвистикалык сабырсыздык,

- Социалдык тармактардагы аял-талапкерлерге карата гендердик дисбаланс жана жек көрүү.

Изилдөөнүн жүрүшүндө троллинг жана жаңылыш аргументация, идентификация, айрым саясий партияларды жана алардын талапкерлерин кимдир бирөөлөр менен ассоциациялоо боюнча айыптоо, бөлүп-жарган тил, ыплас жана одоно лексика өңдүү көрүнүштөр визуалдык мазмундан да табылды.

Эксперттер шайлоо дискурсундагы ксенофобияны камтыган билдирүүлөр жана цитаталар угуучулар арасында сабырсыздыкты жандандырганы кабарлардын астындагы форумдарда жана социалдык тармактарда жазылган жек көрүү комментарийлеринен айкын көрүнгөнүн белгилешет.

 Диаграмма 2. Бардык мезгил аралыгындагы медиа жана онлайн- талкуулардагы сабырсыздык түрлөрү боюнча тренддердин динамикасы,%


Изилдөөчүлөр бийликке төмөнкүлөрдү сунушташат:

- бардык программаларды иштеп чыгууда БУУнун 2020-жылдын сентябрь айында кабыл алынган кастык тилине каршы күрөшүү стратегиясы жана иш-аракеттер планы эске алынсын;

- Кыргыз Республикасында басмырлоого каршы комплекстүү мыйзамдарды эртерээк кабыл алууга көмөктөшүү,

- мамлекеттик кызматкерлер үчүн туура полемиканын көп тилдүү моделдерин иштеп чыгуу;

- шайлоо алдындагы үгүт өнөктүгүндө спикерлерди жек көрүүчүлүктү жана чыдамсыздыкты жоюуга окутуу.

Донорлорго жана эл аралык агенттиктерге коомдук дискурстагы кастык тилинин профессионалдык мониторингин жана гуманитардык экспертизасын туруктуу жүргүзүп туруу, ошондой эле коомдук мейкиндикте басмырлабоого, кастык тилин жоюуга жана сөз эркиндигин колдоого багытталган жаңы медиа маданиятын өнүктүрө турган компоненттерди туруктуу кармап туруу сунушталат.

Негизги сунуштар журналисттерге жана жалпыга маалымдоо каражаттарына тиешелүү. Алар редакциялык көрсөтмөлөрдү жаңыртуунун зарылдыгына, альтернативага көмөк көрсөтүү жана аудиториянын сынчыл ой жүгүртүүсүн өркүндөтүү үчүн экзит-поллдорду практикага киргизүү зарылдыгына, ошондой эле кастык тилин колдонууга жол берген спикерлерге шилтеме берүүнүн эрежелерине көңүл буруулары абзел.

«Журналисттер аудиторияга онлайн чөйрөсүндө лингвистикалык агрессиянын бар экендиги жана анын таасири тууралуу маалымдашы керек. Интернеттеги талкууларда уюлдук этикет маселелерин көтөрүү, шайлоочуларды керектелген маалыматтарды сын менен карап талдоого тарбиялоо маанилүү”, - деп айтылат сунуштарда.

Толук кыргызча1_Final_Media-Monitoring-Hate-Speech-Report_15_07_10_10_20_KYRGYZChA.pdf [2,83 Mb] (cкачиваний: 2)


Бул басылмаАмерика Кошмо Штаттарынын Эл аралык өнүктүрүү агенттиги (USAID) аркылуу Америка элининжардамы менен ишке ашырылды. Басылманын мазмуну үчүн Борбор Азиядагы Тынчтыкты орнотуу жана медиатехнологиялар мектеби жооптуу жана алUSAID-дин, Америка Кошмо Штаттарынын Өкмөтүнүн же КРдагы Интерньюстун көз карашын сөзсүз түрдө чагылдырбайт.

 

Уюм жөнүндө. Борбордук Азиядагы Тынчтыкты орнотуу жана медиа технологиялар мектеби - бул ЖМКны, коомдук мамилелерди өнүктүрүү, сөз эркиндигин жайылтуу, ЖМКлардагы кастык тилине жана басмырлоого каршы күрөшүү боюнча уюм. Уюм медиа-изилдөөлөргө жана онлайн-контентти экспертизалоого, ЖМКда, интернетте жана публикалык дискурста кастык тилин иликтөөгө, сезимтал тематикага кампанияларды уюштурууга, журналисттерге жана онлайн контентти уюштуруучуларга, укук коргоочуларга, анын ичинде талаш-тартыш бар аймактарда тренингдерди уюштурууга адистешкен.

www.ca-mediators.net;

https://www.facebook.com/peacemakingS/;

peacemakingandmediaca@gmail.com


ШАЙЛОО АЛДЫНДАГЫ ДИСКУРСУНДА КАСТЫК ТИЛИ

 4-12-2020, 13:31

ШАЙЛОО АЛДЫНДАГЫ ДИСКУРСУНДА КАСТЫК ТИЛИ«Шайлоо алдындагы дискурсундакастык тили» аттуу изилдөө Борбор Азиядагы Тынчтыкты орнотуу жана медиатехнологиялар мектебинин эксперттери тарабынан Кыргыз Республикасында Интерньюстун "Медиа-К" долбоорунун колдоосу менен 2020-жылдын 15-июлунан 10-октябрына чейин жүргүзүлдү.

Шайлоо өнөктүгү учурунда жек көрүүчүлүк жана басмырлоо тилин жоюу үчүн талкуу жүргүзүү жана өз пикирин билдирүү маданиятын жогорулатуунун үстүндө иштөө керек. Ошондой эле Кыргызстандын саясий мейкиндигинде жана медиа чөйрөсүндө туура полемиканын моделин түзүү абзел.

Сунуштардын жана корутундулардын топтому шайлоо алдындагы жана шайлоодон кийинки талкууларда көп тилдүү мониторинг, документтештирүү, кастык тилин / троллингди талдоо жана экспертизалоо боюнча изилдөөлөр серияларынын жыйынтыктоочу баяндамасында берилген[1].

 

Диаграмма 1. Медиа мониторингдин бардык мезгил аралыгында табылган кастык тилинин динамикасы,%

 

Изилдөөчүлөр тандалып алынган онлайн-медиа жана социалдык тармактардын контентинен табылган кастык тилинин тренддерин жана динамикасын карап чыгышты.

 

 

Контент жек көрүү түрүнө жараша классификацияланып, белгилүү бир мезгилдеги медиа мониторингдин таралышын жана белгилүү бир тренддин себебин ачып берди.

 

Коомдук дискурста сабырдуулуктунтүрлөрү боюнча он тренд аныкталып, алар жыйынтыктоочу докладда кеңири талданды[2].

Диаграмма 2. Бардык мезгил аралыгындагы медиа жана онлайн- талкуулардагы сабырсыздык түрлөрү боюнча тренддердин динамикасы,%

Негизги корутундулардын ичинен изилдөөчүлөр буларды баса белгилешет:

- саясий партиялар, алардын программалары, талапкерлери жөнүндө ЖМКларда сапаттуу аналитикалык маалыматтын жоктугу,

- Интернеттеги жана коомдук мейкиндиктеги угуучулар үчүн өтө курч маселелер боюнча кастык тилин колдонуу;

- талапкерлердин жана алардын жактоочуларынын этностук жана регионалдык таандыктыгына шилтемелер;

- дебаттарды талкуулоодо дискуссиялардагы лингвистикалык сабырсыздык,

- Социалдык тармактардагы аял-талапкерлерге карата гендердик дисбаланс жана жек көрүү.

Изилдөөнүн жүрүшүндө троллинг жана жаңылыш аргументация, идентификация, айрым саясий партияларды жана алардын талапкерлерин кимдир бирөөлөр менен ассоциациялоо боюнча айыптоо, бөлүп-жарган тил, ыплас жана одоно лексика өңдүү көрүнүштөр визуалдык мазмундан да табылды.

Эксперттер шайлоо дискурсундагы ксенофобияны камтыган билдирүүлөр жана цитаталар угуучулар арасында сабырсыздыкты жандандырганы кабарлардын астындагы форумдарда жана социалдык тармактарда жазылган жек көрүү комментарийлеринен айкын көрүнгөнүн белгилешет.

Изилдөөчүлөр бийликке төмөнкүлөрдү сунушташат:

- бардык программаларды иштеп чыгууда БУУнун 2020-жылдын сентябрь айында кабыл алынган кастык тилине каршы күрөшүү стратегиясы жана иш-аракеттер планы эске алынсын;

- Кыргыз Республикасында басмырлоого каршы комплекстүү мыйзамдарды эртерээк кабыл алууга көмөктөшүү,

- мамлекеттик кызматкерлер үчүн туура полемиканын көп тилдүү моделдерин иштеп чыгуу;

- шайлоо алдындагы үгүт өнөктүгүндө спикерлерди жек көрүүчүлүктү жана чыдамсыздыкты жоюуга окутуу.

Донорлорго жана эл аралык агенттиктергекоомдук дискурстагы кастык тилинин профессионалдык мониторингин жана гуманитардык экспертизасын туруктуу жүргүзүп туруу, ошондой эле коомдук мейкиндикте басмырлабоого, кастык тилин жоюуга жана сөз эркиндигин колдоого багытталган жаңы медиа маданиятын өнүктүрө турган компоненттерди туруктуу кармап туруу сунушталат.

Негизги сунуштар журналисттерге жана жалпыга маалымдоо каражаттарына тиешелүү. Алар редакциялык көрсөтмөлөрдү жаңыртуунун зарылдыгына, альтернативага көмөк көрсөтүү жана аудиториянын сынчыл ой жүгүртүүсүн өркүндөтүү үчүн экзит-поллдорду практикага киргизүү зарылдыгына, ошондой эле кастык тилин колдонууга жол берген спикерлерге шилтеме берүүнүн эрежелерине көңүл буруулары абзел.

«Журналисттер аудиторияга онлайн чөйрөсүндө лингвистикалык агрессиянын бар экендиги жана анын таасири тууралуу маалымдашы керек. Интернеттеги талкууларда уюлдук этикет маселелерин көтөрүү, шайлоочуларды керектелген маалыматтарды сын менен карап талдоого тарбиялоо маанилүү”, - деп айтылат сунуштарда.

Бул басылмаАмерика Кошмо Штаттарынын Эл аралык өнүктүрүү агенттиги (USAID) аркылуу Америка элининжардамы менен ишке ашырылды. Басылманын мазмуну үчүн Борбор Азиядагы Тынчтыкты орнотуу жана медиатехнологиялар мектеби жооптуу жана алUSAID-дин, Америка Кошмо Штаттарынын Өкмөтүнүн же КРдагы Интерньюстун көз карашын сөзсүз түрдө чагылдырбайт.

 

Уюм жөнүндө. Борбордук Азиядагы Тынчтыкты орнотуу жана медиа технологиялар мектеби - бул ЖМКны, коомдук мамилелерди өнүктүрүү, сөз эркиндигин жайылтуу, ЖМКлардагы кастык тилине жана басмырлоого каршы күрөшүү боюнча уюм. Уюм медиа-изилдөөлөргө жана онлайн-контентти экспертизалоого, ЖМКда, интернетте жана публикалык дискурста кастык тилин иликтөөгө, сезимтал тематикага кампанияларды уюштурууга, журналисттерге жана онлайн контентти уюштуруучуларга, укук коргоочуларга, анын ичинде талаш-тартыш бар аймактарда тренингдерди уюштурууга адистешкен.

www.ca-mediators.net;

https://www.facebook.com/peacemakingS/;

peacemakingandmediaca@gmail.com[1] Мамлекеттик органдарга, ЖМКларга жана контент жаратуучуларга, о.э. эл аралык уюмдар менен донорлук агенттиктерге сунуштама, 13-б., «Кыргызстандагы шайлоо алдындагы жана шайлоодон кийинки дискурстагы кастык тили», соңку чыгарылыш / июль-октябрь, 2020-жыл, URL

[2] Сабырсыздыктын түрлөрү боюнча тренддер, 28-б., ушул соңку чыгарылышта.

ЯЗЫК ВРАЖДЫ В ПРЕД- И ПОСТВЫБОРНОМ ДИСКУРСЕ КР. ФИНАЛЬНЫЙ ДОКЛАД

 4-12-2020, 13:25

ЯЗЫК ВРАЖДЫ В ПРЕД- И ПОСТВЫБОРНОМ ДИСКУРСЕ КР. ФИНАЛЬНЫЙ ДОКЛАДДля преодоления языка ненависти и дискриминации в период избирательных кампаний необходимо работать над повышением культуры дискуссий и самовыражения, создавать модели корректной полемики в политическом пространстве и медиасфере Кыргызстана.

Пакет рекомендаций и выводов приводится в финальном докладе серии исследований по мультиязычному мониторингу, документированию, анализу и экспертизе языка вражды/троллинга в дискуссиях на пред - и поствыборную тематику[1].

 

Исследование «Язык вражды в предвыборном дискурсе» было проведено экспертами Школы миротворчества и медиатехнологий в ЦА при поддержке проекта «Медиа-К» Интерньюс в КР с 15 июля по 10 октября 2020 года.

 

Исследователи изучили тенденции и динамику языка вражды в обнаруженном контенте выбранных онлайн-медиа и социальных сетей. Контент классифицировали по видам ненависти, выявив превалирование и причину определенного тренда в той или иной период медиамониторинга.

 

Было определено десять трендов по видам нетерпимости в публичном дискурсе, анализ которых подробно приводится в финальном отчете[1].

Диаграмма 2. Динамика трендов по видам нетерпимости в медиа и онлайн-дискуссиях за все периоды, %

Среди основных выводов исследователи отмечают:

- нехватку в СМИ качественной аналитической информации о политических партиях, их программах, кандидатах,

- использование языка вражды по наиболее чувствительным для аудитории вопросам в интернете и публичном пространстве,

- ссылки на этническую и региональную принадлежность кандидатов и их сторонников,

- языковую нетерпимость в дискуссиях при обсуждении дебатов,

- гендерный дисбаланс и ненависть к женщинам-кандидаткам в соцсетях.

Троллинг и ошибочная аргументация, идентификация, обвинение некоторых политических партий и их кандидатов по ассоциации с кем-то, разделительный язык, обсценная и сниженная лексика были также задокументированы в период исследования. Все это было обнаружено и в визуальном контенте.

Эксперты подчеркивают, что заявления и цитаты в предвыборном дискурсе, содержащие ксенофобию, сформировали у аудитории запрос на нетерпимость, что выражалось в ненавистнических комментариях на форумах под новостями и в социальных сетях.

Исследователи рекомендуют властям:

- учитывать при разработке всех программ Стратегию и план действий ООН по борьбе с ненавистнической риторикой, принятые в сентябре 2020 года[2];

- способствовать скорейшему принятию всеобъемлющего антидискриминационного законодательства в КР,

- разрабатывать мультиязычные модели корректной полемики для публичных государственных персон,

- обучать спикеров преодолению языка вражды и нетерпимости в период избирательных кампаний.

Донорским и международным агентствам адресовано пожелание поддерживать постоянные профессиональные мониторинги и гуманитарные экспертизы языка вражды в публичном дискурсе, а также компоненты, направленные на развитие новой медиакультуры, где есть место пониманию недискриминации в публичном пространстве, важности искоренения языка вражды и поддержки свободы выражения.

Основные рекомендации касаются журналистов и СМИ. Они сфокусированы на необходимости обновления редакционных инструкций, введения в практику экзит-поллов для содействия альтернативе и развитию критического мышления аудитории, правил цитирования спикеров, допускающих в своих заявлениях язык вражды.

 

«Журналистам следует информировать аудиторию о существовании языковой агрессии в онлайн-сфере и ее влиянии. Важно поднимать вопросы сетевого этикета в онлайн-дискуссиях, обучая электорат критическому осмыслению потребляемой информации», - подчеркивается в рекомендациях.


Данное исследование стало возможным благодаря помощи американского народа, оказанной через Агентство США по международному развитию (USAID).Школа миротворчества и медиатехнологий в ЦА несет ответственность за содержание публикаций, которое необязательно отражает позицию USAID, правительства США или Интерньюс в КР.


 

Об организации. Школа миротворчества и медиатехнологий в ЦА – организация по развитию медиа, связей с общественностью, поощрению свободы выражения, борьбы с языком вражды и дискриминацией в медиа. Специализируется на медиаисследованиях и экспертизах онлайн-контента, языка нетерпимости в СМИ, интернете и публичном дискурсе, создании медиакампаний на чувствительную тематику, тренингах для журналистов и создателей онлайн-контента, правозащитников, в том числе и в конфликтной зоне.

www.ca-mediators.net;

https://www.facebook.com/peacemakingS/;

peacemakingandmediaca@gmail.com[1] Тренды по видам нетерпимости, стр. 28 данного финального выпуска.

 [1] Рекомендации госорганам, СМИ и создателям контента, а также международным организациям и донорским агентствам, стр. 13, «Язык вражды в пред - и поствыборном дискурсе Кыргызстана», финальный выпуск / июль-октябрь, 2020 года, URL

ЯЗЫК ВРАЖДЫ В ПРЕД- И ПОСТВЫБОРНЫХ ДИСКУСИЯХ. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

 4-12-2020, 13:08
ЯЗЫК ВРАЖДЫ В ПРЕД- И ПОСТВЫБОРНЫХ ДИСКУСИЯХ. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Исследование «Язык вражды в предвыборном дискурсе» было проведено экспертами Школы миротворчества и медиатехнологий в ЦА при поддержке проекта «Медиа-К» Интерньюс в КР с 15 июля по 10 октября 2020 года.

Для преодоления языка ненависти и дискриминации в период избирательных кампаний необходимо работать над повышением культуры дискуссий и самовыражения, создавать модели корректной полемики в политическом пространстве и медиасфере Кыргызстана.

Пакет рекомендаций и выводов приводится в финальном докладе серии исследований по мультиязычному мониторингу, документированию, анализу и экспертизе языка вражды/троллинга в дискуссиях на пред - и поствыборную тематику[1].

 

в дискуссиях на пред - и поствыборную тематику[1].

 

Диаграмма 1. Динамика обнаруженного языка ненависти за все периоды медиамониторинга, %

 

Исследователи изучили тенденции и динамику языка вражды в обнаруженном контенте выбранных онлайн-медиа и социальных сетей. Контент классифицировали по видам ненависти, выявив превалирование и причину определенного тренда в той или иной период медиамониторинга.

 

Было определено десять трендов по видам нетерпимости в публичном дискурсе, анализ которых подробно приводится в финальном отчете[2].

Диаграмма 2. Динамика трендов по видам нетерпимости в медиа и онлайн-дискуссиях за все периоды, %

Среди основных выводов исследователи отмечают:

- нехватку в СМИ качественной аналитической информации о политических партиях, их программах, кандидатах,

- использование языка вражды по наиболее чувствительным для аудитории вопросам в интернете и публичном пространстве,

- ссылки на этническую и региональную принадлежность кандидатов и их сторонников,

- языковую нетерпимость в дискуссиях при обсуждении дебатов,

- гендерный дисбаланс и ненависть к женщинам-кандидаткам в соцсетях.

Троллинг и ошибочная аргументация, идентификация, обвинение некоторых политических партий и их кандидатов по ассоциации с кем-то, разделительный язык, обсценная и сниженная лексика были также задокументированы в период исследования. Все это было обнаружено и в визуальном контенте.

Эксперты подчеркивают, что заявления и цитаты в предвыборном дискурсе, содержащие ксенофобию, сформировали у аудитории запрос на нетерпимость, что выражалось в ненавистнических комментариях на форумах под новостями и в социальных сетях.

Исследователи рекомендуют властям:

- учитывать при разработке всех программ Стратегию и план действий ООН по борьбе с ненавистнической риторикой, принятые в сентябре 2020 года[3];

- способствовать скорейшему принятию всеобъемлющего антидискриминационного законодательства в КР,

- разрабатывать мультиязычные модели корректной полемики для публичных государственных персон,

- обучать спикеров преодолению языка вражды и нетерпимости в период избирательных кампаний.

Донорским и международным агентствам адресовано пожелание поддерживать постоянные профессиональные мониторинги и гуманитарные экспертизы языка вражды в публичном дискурсе, а также компоненты, направленные на развитие новой медиакультуры, где есть место пониманию недискриминации в публичном пространстве, важности искоренения языка вражды и поддержки свободы выражения.

Основные рекомендации касаются журналистов и СМИ. Они сфокусированы на необходимости обновления редакционных инструкций, введения в практику экзит-поллов для содействия альтернативе и развитию критического мышления аудитории, правил цитирования спикеров, допускающих в своих заявлениях язык вражды.

 

«Журналистам следует информировать аудиторию о существовании языковой агрессии в онлайн-сфере и ее влиянии. Важно поднимать вопросы сетевого этикета в онлайн-дискуссиях, обучая электорат критическому осмыслению потребляемой информации», - подчеркивается в рекомендациях.

 [1] Рекомендации госорганам, СМИ и создателям контента, а также международным организациям и донорским агентствам, стр. 13, «Язык вражды в пред - и поствыборном дискурсе Кыргызстана», финальный выпуск / июль-октябрь, 2020 года, URL

[2] Тренды по видам нетерпимости, стр. 28 данного финального выпуска.


 [1] Рекомендации госорганам, СМИ и создателям контента, а также международным организациям и донорским агентствам, стр. 13, «Язык вражды в пред - и поствыборном дискурсе Кыргызстана», финальный выпуск / июль-октябрь, 2020 года, URL


  • Военные возле рынка запчастей в во время массовых беспорядков, г. Ош, июнь 2010 год

  • Участники тренинга по медиации и урегулированию конфликтов строят "Башню мира", Бишкек, апрель, 2011 год

  • Тренинг для журналистов по разрушению стереотипов, Бишкек, апрель, 2012 год

  • Семинар по производству командных репортажей в мультинациональных журналистких группах, Бишкек, август, 2012 годКарта инцидентов
Образование и тренинги


ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЕ РЕПРЕССИИ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Состоялась онлайн конференция, на которой обсуждались риски транснациональных репрессий в работе активистов, медиаработников, юристов и…

Подробнее


Вебинары


МИРОТВОРЧЕСКАЯ ЖУРНАЛИСТИКА ПРИ ОСВЕЩЕНИИ КОНФЛИКТОВ

Можете ли вы ответить на вопрос: что такое миротворческая журналистика или журналистика мира, как это принято говорить в международной практике?

Это – позитивная журналистика?

Это – смягчение конфликта за счет историй, где говорится о том, как власти решают проблему?

Или это – баланс фактов и мнений, построенных на беспристрастной хронологии освещаемого вами конфликта?

Ни один из трех предложенных вопросов не является миротворческой журналистикой, поскольку она строится на других принципах.

Смотрите видеоурок от Инги Сикорской, директора Школы миротворчества и медиатехнологий в ЦА, медиаэксперта, исследователя, журналистки.

Инга освещала разные конфликтные события, работала в Афганистане, написала ряд учебных пособий для журналистов и активистов, в том числе "Как женщине-журналисту делать визуальные репортажи из Афганистана",

"Как освещать  многообразие и этнические конфликты,"Как журналистам избегать языка вражды в своих репортажах" и другие.

Инга проводит семинары по медиа, кризисным и миротворческим коммуникациям в Центральной Азии и других странах.

 

Смотрите видео-урок с примерами и пояснениями, а потом выполните упражнение.


Подробнее


Наши услуги


МОНИТОРИНГИ, МЕДИАНАЛИТИКА, МЕДИАЭКСПЕРТИЗЫ КОНТЕНТА

 

МОНИТОРИНГИ, МЕДИАНАЛИТИКА, МЕДИАЭКСПЕРТИЗЫ КОНТЕНТАГруппа независимого мониторинга, экспертизы, анализа и образования Школы миротворчества и медиатехнологий в ЦА оказывает услуги в НКО секторе, проводит консультации, экспертизу тренинги по вопросам, связанным с медиасферой и публичным дискурсом.

Мы проводим медиа-мониторинги, медиа-исследования, разрабатываем медиа-планы и стратегии, готовим медиа-аналитику по заданным тематикам, а также предлагаем следующие услуги:

·исследование медиа-сферы на основе мониторинга СМИ на предмет освещения по заданной тематике с использованием уникальной методики, анализ, выработка рекомендаций;

·полный медиа-мониторинг и анализ выделенных публикаций по различным индикаторам, в зависимости от задачи– сбор всех материалов об объекте мониторинга по максимально широкому списку с помощью специальных электронных систем мониторинга, ручного поиска и интеллектуальных инструментов для анализа (кыргызский, русский, английский языки);

·по ограниченному медиа-списку – поиск публикаций об объекте мониторинга по определенному списку СМИ (обычно наиболее авторитетные, популярные, значимые с точки зрения достижения ЦА, издания);

·аналитические обзоры по заданной тематике;

·разработка моделей информационно-просветительских кампаний( интеллектуальная логистика, исследование и анализ ситуации, планирование мероприятий, определение аудитории, стратегия, сбор информации, анализ, разработка послания, определение ожидаемых результатов, тестирование кампании, разработка публичных мероприятий, отслеживание результатов кампании);

·разработка медиа-планов, мониторинг и анализ медиа-активности, кризисный медиа-мониторинг, архивный/ретроспективный медиа-мониторинг;

·консультации по созданию медиа-кампаний;

·тренинговые/обучающие услуги, мастер-классы: разработка тематики и программы тренинга;

·проведение медиа-тренингов/мастер-классов;

·информационные услуги (создание релизов, адаптация пресс-релизов под веб-публикацию. линкование, ссылки, теги и т д);

·разработка сценария и создание видео- и аудио-интервью, тезисы;

·подготовка спикеров для пресс-конференций, разработка сценария пресс-конференции и брифингов, тезисы их выступления;

·разработка медиа-плана для участия, выступающего в тематических программах по социально-значимым вопросам;

·редактирование и обработка текстов (кыргызский, русский, английский языки).

Вышеперечисленные услуги осуществляются по договору оказания платных услуг в некоммерческом секторе и рассчитаны в соответствии с калькуляцией платных услуг на текущий год. За подробной информацией обращаться на peacemakingschool@gmail.com или написать сообщение на Фейсбук https://www.facebook.com/Alinapeacemaker


 

 

 

 

Подробнее


Лагерь медиа-инновацийВзгляд изнутри

Партнеры