Сортировать статьи по: дате | популярности | посещаемости | комментариям | алфавиту


ШАЙЛОО АЛДЫНДАГЫ ЖАНА КИЙИНКИ ДИСКУРСТА КАСТЫК ТИЛИ ЖАНА САРКАЗМ

 16-02-2021, 13:27

Борбордук Азиядагы Тынчтыкты орнотуу жана медиа технологиялар мектеби Кыргыз Республикасындагы Интерньюстун "Медиа-К” долбоорунун колдоосу менен 2021-жылдын 15-декабрынан 22-январга чейинки аралыкта жүргүзүлгөн "Шайлоо алдындагы жана кийинки дискурста кастык тили жана сарказм” изилдөөсүн сунуштайт.

Бул изилдөө көп тилдүү медиамониторингдин жана тандалып алынган онлайн медиа жана социалдык тармактардын контентиндеги Кыргызстандагы кезексиз президенттик шайлоо тууралуу талкууларда учураган кастык тилинин анализине негизделет.

Президенттик шайлоо өнөктүгү учурундагы кастык тилинин документтештирилген деңгээли парламенттик шайлоо мезгилиндеги көрсөткүчтүн жарымына барабар болгону аныкталды. Бирок бул коомдо талаш-тартыштын маданияты же тармактык этиканын деңгээли жогорулаганын билдирбейт.

Эксперттер муну үгүт кампаниясынынпассивдүүлүгү, талапкерлердин бир өңчөй курамыменен шайлоонун мөөнөтүнөн эрте өткөнү, ошондой эле ар түрдүү коомдук-саясий окуялар көп болуп кеткенинен улам журналисттер, колдонуучулар жана спикерлер "социалдык түгөнүүгө" дуушар болгону менен түшүндүрүшүп, бул себептер ошол учурдагы жагдайларга кызыгууну азайтып, коомдук талкууга да өз таасирин тийгизди деп белгилешет. Изилдөөчүлөр кастык тилинин тенденцияларын жана динамикасын изилдеп, аны чыдамсыздыктын түрлөрү боюнча классификациялашкан жана бир тенденция экинчи тенденциянын жайылышына түрткү берген себептерди аныкташкан.

Диаграмма 1. 2020 жана 2021-жылдардагы шайлоо дискурстарында талданган материалдардагы чыдамсыздык тенденцияларынын салыштырма динамикасы

Мындан тышкары, социалдык тармактарда жана форумдарда Интернеттеги жалпыга маалымдоо каражаттарындагы адепсиз лексика, жаргон жана кордоо сөздөрүнкамтыган материалдардын астынан бир катар куйкум жана маскаралоокомментарийлерижана сүрөттөр табылды. Маскаралоо, сарказм сөздөрү конкреттүү бир адамдыаудитория тарабынан негативдүү кабыл алышынкүчөтүү жана кастык тилин жашыруу үчүн колдонулган.

Ошондой эле интернеттеги талкууларда жана ЖМКларда түрдүү пикир келишпестиктерди чакырган, оппоненттердин позицияларын бурмалоогобарган туура эмес аргументациялар документтештирилди. Баяндамада кастык тилинин мындай лексикаларынын түрү Батышка каршы риторикада көрүнгөнү, талапкерлерге жана ар түрдүү инсандарга чындыкка туура келбеген паралеллдер айтылып, аларды жаныбарлар менен салыштырып, гумандуулукка жатпаганметафораларды түзүшкөнү айтылат.

Эксперттер аудиторияга коомдук дискурста толеранттуу технологиялардын натыйжалуулугун түшүндүрүү максатында маалыматтык кампанияларды иштеп чыгууну жана өткөрүүнү, пикирлердин плюрализмин жана сөз эркиндигин эске алуу менен саясий туура лексика жана стилистиканы жалпыга маалымдоо каражаттарынын редакциялык практикасына киргизүү боюнча ишти улантууну сунушташат. Ошондой эле азчылыктардын, калктын социалдык жана басмырланган топторунун үнүн жакшы чагылдырып, аудиторияга алардын конституциялык укуктарын түшүндүрүп берүү керек, ошондой эле медиада жарыяланган макалалардын астында жооптуу журналистика (модерация, алдын-ала модерация) менен иштөө керек. медиа.

ОТСУТСТВИЕ ДОСТУПА ДЕТЕЙ К ОБРАЗОВАНИЮ ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ

 16-02-2021, 07:22

ОТСУТСТВИЕ ДОСТУПА ДЕТЕЙ К ОБРАЗОВАНИЮ ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИМногие дети из малоимущих семей Кыргызстана не учились из-за отсутствия гаджетов, интернета и денег на его пополнение, когда власти объявили о переходе на дистанционное образование.

Несмотря на то, что Минобразования Кыргызстана разработало специальные уроки, загружало видео на сайты, мобильные приложения, а на телеканалах транслировались школьные занятия по ряду предметов, ученики и родители столкнулись с трудностями.

Особенно это коснулось социально уязвимых и многодетных семей, а также проживающих в регионах страны.

Дети и родители жаловались, что имеются проблемы с доступом не только к интернету, но и к телевидению. Многие семьи больше озабочены поиском средств к существованию, отсутствием заработка, у них нет смартфонов и планшетов, рассказывают исследователи Коалиции за равенство в КР, которые документируют подобные случаи.

Айгуль, жена инвалида из жилмассива около Бишкека, мать шестерых детей была в панике, когда в разгар пандемии, весной 2020 года власти объявили о переходе на онлайн-обучение. Она понимала, что в стране  COVID-карантин и эпидемия нарастает, но еще больше пугало то, что у её детей не будет возможности учиться.

«У нас был только маленький смартфон и его на четверых детей не хватало,- рассказывает Айгуль. — Мне пришлось обращаться за помощью к родственникам. Они отдали два старых телефона, но было трудно пополнять баланс, так как денег не хватало».

Айгуль работала почтальоном, с началом карантина ее деятельность была приостановлена, а зарплату сократили до трех тысяч сомов (около $ 20). Имеющиеся деньги уходили на лечение больного мужа, страдающего острой почечной недостаточностью, который нуждается в гемодиализе.

«В результате мои дети учились кое-как, а потом вообще забросили», — говорит Айгуль.

На вопрос о том, пыталась ли многодетная мать получить помощь от государства, Айгуль рассказала, что ей предлагали «бесплатную контрацепцию, намекая, чтобы она больше не имела детей». 

В другом случае, матери-одиночке из Бишкека, воспитывающей двоих детей, пришлось занимать деньги в долг, чтобы купить подержанный смартфон. Но полноценно заниматься ее дети все равно не смогли: занятия у дочки, которая училась в 3-м классе, проходили одновременно с уроками старшего сына, семиклассника.

«Мы не были подготовлены ни морально, ни технически, — рассказывает женщина.- У меня нет компьютера, был только кнопочный мобильник».

«Доступ к образованию является основополагающим элементом права на образование и любой школьник должен иметь такую возможность, — говорит Алмаз Тажыбай, директор Центра инновационного образования «Перемена». — Анализ показывает, что с введением онлайн-обучения значительное количество школьников Кыргызстана такого права не имело».

С другой стороны, государство могло бы обеспечить социально уязвимые семьи техническими средствами — телефонами или планшетами, или небольшими льготными кредитами на их приобретение.

Согласно исследованию «Школы Данных», во время которого были опрошены 338 учителей и 1324 ученика Кыргызстана, ряд проблем, основными из которых были нехватка гаджетов, отсутствие интернета, а иногда и телевизора, плохая связь, сбои в подаче электричества, сильно повлияли на доступ к образованию.

Human Rights Watch, международная правозащитная организация, в своем докладе « COVID-19 и права человека» отмечает, что в странах, где значительная часть детей не посещает школу, чревато подрывом усилий по повышению охвата школьным образованием и удержанию в учебном процессе, особенно на уровне среднего образования.

Правозащитники рекомендуют государствам принимать меры для смягчения непропорциональных последствий для тех детей, которые и без того сталкиваются с препятствиями в получении образования или в силу тех или иных причин относятся к маргинализованным группам.

Среди мер – разработка стратегий, которые были бы направлены на поддержку всех учащихся. Это можно делать посредством мониторинга учеников из групп риска или своевременного обеспечения учащихся печатными или доступными в интернете учебными материалами.

Статья создана в рамках проекта Школы миротворчества и медиатехнологий «Повышение информированности на вызов "COVID и дискриминация” для усиления помощи уязвимым группам в Кыргызстане».

Данная публикация была подготовлена при финансовой поддержке Европейского Союза. Содержание данной публикации является предметом ответственности Школы миротворчества и медиатехнологий в ЦА и не отражает точку зрения Европейского Союза.

Постоянная ссылка на статью https://mapincidents.kg/discrimination/otsutstvie-dostupa-detej-k-obrazovaniyu-vo-vremya-pandemii/
  • Военные возле рынка запчастей в во время массовых беспорядков, г. Ош, июнь 2010 год

  • Участники тренинга по медиации и урегулированию конфликтов строят "Башню мира", Бишкек, апрель, 2011 год

  • Тренинг для журналистов по разрушению стереотипов, Бишкек, апрель, 2012 год

  • Семинар по производству командных репортажей в мультинациональных журналистких группах, Бишкек, август, 2012 годКарта инцидентов
Образование и тренинги


СТРАТКОМ, СОСТАВЛЕНИЕ РЕЧЕЙ И ПРАКТИКА ПУБЛИЧНЫХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

Состоялся обучающий курс для молодых политических советников Центральной Азии по стратегическому планированию, который ежегодно организуется…

Подробнее


Вебинары


МИРОТВОРЧЕСКАЯ ЖУРНАЛИСТИКА ПРИ ОСВЕЩЕНИИ КОНФЛИКТОВ

Можете ли вы ответить на вопрос: что такое миротворческая журналистика или журналистика мира, как это принято говорить в международной практике?

Это – позитивная журналистика?

Это – смягчение конфликта за счет историй, где говорится о том, как власти решают проблему?

Или это – баланс фактов и мнений, построенных на беспристрастной хронологии освещаемого вами конфликта?

Ни один из трех предложенных вопросов не является миротворческой журналистикой, поскольку она строится на других принципах.

Смотрите видеоурок от Инги Сикорской, директора Школы миротворчества и медиатехнологий в ЦА, медиаэксперта, исследователя, журналистки.

Инга освещала разные конфликтные события, работала в Афганистане, написала ряд учебных пособий для журналистов и активистов, в том числе "Как женщине-журналисту делать визуальные репортажи из Афганистана",

"Как освещать  многообразие и этнические конфликты,"Как журналистам избегать языка вражды в своих репортажах" и другие.

Инга проводит семинары по медиа, кризисным и миротворческим коммуникациям в Центральной Азии и других странах.

 

Смотрите видео-урок с примерами и пояснениями, а потом выполните упражнение.


Подробнее


Наши услуги


МОНИТОРИНГИ, МЕДИАНАЛИТИКА, МЕДИАЭКСПЕРТИЗЫ КОНТЕНТА

 

МОНИТОРИНГИ, МЕДИАНАЛИТИКА, МЕДИАЭКСПЕРТИЗЫ КОНТЕНТАГруппа независимого мониторинга, экспертизы, анализа и образования Школы миротворчества и медиатехнологий в ЦА оказывает услуги в НКО секторе, проводит консультации, экспертизу тренинги по вопросам, связанным с медиасферой и публичным дискурсом.

Мы проводим медиа-мониторинги, медиа-исследования, разрабатываем медиа-планы и стратегии, готовим медиа-аналитику по заданным тематикам, а также предлагаем следующие услуги:

·исследование медиа-сферы на основе мониторинга СМИ на предмет освещения по заданной тематике с использованием уникальной методики, анализ, выработка рекомендаций;

·полный медиа-мониторинг и анализ выделенных публикаций по различным индикаторам, в зависимости от задачи– сбор всех материалов об объекте мониторинга по максимально широкому списку с помощью специальных электронных систем мониторинга, ручного поиска и интеллектуальных инструментов для анализа (кыргызский, русский, английский языки);

·по ограниченному медиа-списку – поиск публикаций об объекте мониторинга по определенному списку СМИ (обычно наиболее авторитетные, популярные, значимые с точки зрения достижения ЦА, издания);

·аналитические обзоры по заданной тематике;

·разработка моделей информационно-просветительских кампаний( интеллектуальная логистика, исследование и анализ ситуации, планирование мероприятий, определение аудитории, стратегия, сбор информации, анализ, разработка послания, определение ожидаемых результатов, тестирование кампании, разработка публичных мероприятий, отслеживание результатов кампании);

·разработка медиа-планов, мониторинг и анализ медиа-активности, кризисный медиа-мониторинг, архивный/ретроспективный медиа-мониторинг;

·консультации по созданию медиа-кампаний;

·тренинговые/обучающие услуги, мастер-классы: разработка тематики и программы тренинга;

·проведение медиа-тренингов/мастер-классов;

·информационные услуги (создание релизов, адаптация пресс-релизов под веб-публикацию. линкование, ссылки, теги и т д);

·разработка сценария и создание видео- и аудио-интервью, тезисы;

·подготовка спикеров для пресс-конференций, разработка сценария пресс-конференции и брифингов, тезисы их выступления;

·разработка медиа-плана для участия, выступающего в тематических программах по социально-значимым вопросам;

·редактирование и обработка текстов (кыргызский, русский, английский языки).

Вышеперечисленные услуги осуществляются по договору оказания платных услуг в некоммерческом секторе и рассчитаны в соответствии с калькуляцией платных услуг на текущий год. За подробной информацией обращаться на peacemakingschool@gmail.com или написать сообщение на Фейсбук https://www.facebook.com/Alinapeacemaker


 

 

 

 

Подробнее


Лагерь медиа-инновацийВзгляд изнутри

Партнеры