Сортировать статьи по: дате | популярности | посещаемости | комментариям | алфавиту


ШАЙЛОО АЛДЫНДАГЫ ДИСКУРСТА КАСТЫК ТИЛИ

 14-01-2022, 15:52

 

ШАЙЛОО АЛДЫНДАГЫ ДИСКУРСТА КАСТЫК ТИЛИ"Шайлоо алдындагы дискурста кастык тилин” изилдөө Борбор Азиядагы Тынчтыкты орнотуу жана медиатехнологиялар мектебинин эксперттери тарабынан КРда Интерньюстун "Медиа-К" долбоорунун колдоосу менен 2021-жылдын 28-августунан 15-ноябрына чейин жүргүзүлдү.

ЖМКда жана интернетте парламенттик шайлоо өнөктүгү басаңыраак чагылдырылды жана кастык тили орточо болгондугу байкалды. Изилдөөнүн жыйынтыктоочу отчётуна ылайык, социалдык тармактардагы жек көрүүнү козуткан сөздөрүнүн булагы – онлайн-талкуулардагы араздаштыруучу тил болуп калды.

2021-жылдагы шайлоо алдындагы жана шайлоодон кийинки дискурста кастык тилинин төмөндөшүн эксперттер сөз эркиндигин чектөөгө багытташы мүмкүн болгон өзүнө цензура кылуунун күчөөсү деп эсептешүүдө. Бул "Анык эмес (жалган) маалыматтан коргоо жөнүндө” мыйзамга жана өлкөдөгү саясий жана конституциялык өзгөрүүлөргө байланыштуу Жогорку Кеңешке (КР Парламентине) шайлоонун бир жылга кеч жарыяланышы себеп болушу мүмкүн.

Дагы башка факторлор - COVID-19 оорусуна жана вакцинацияга байланышкан маселелердин көбүрөөк талкуулангандыгы болду. Ошондой эле коомчулуктун үзгүлтүксүз саясий өзгөрүүлөрдөн жана шайлоолордон социалдык чарчоо адамдардын талкууга тартылуусун төмөндөттү. Мындан бөлөк, социалдык тармактардын платформалары өзүлөрү көзөмөлдөгөн кастык тилин жана жалган маалыматтарды активдүү өчүрө баштады.

 

Медиамониторинг маалында троллдордун активдүүлүгү катталды. Эксперттер бул сапар да троллингде бир жыл мурун өткөн парламенттик үгүт маалында жана 2021-жылдын декабрь жана январь айларында өткөн мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоо учурунда документтештирилген окшош стилистика жана тоналдуулугу катташкан.

Изилдөөдөгү маалымат боюнча этникага шилтеме кылган комментарийлер жана посттор бүгүнкү күнгө чейин жергиликтүү аудитория үчүн актуалдуу болуп эсептелет. Бул маселе шайлоо тематикасындагы онлайн дискуссияларда такай талкууланып турган. Ошондой эле эксперттер кастык тилинин динамикасын талдап, сабырсыздыктын түрү боюнча он бир трендин катташкан, изилдөөнүн ар кайсы аралыгында ошол тренддердин себебин аныкташкан.

Ошондой эле ачык дискурстагы жек көрүүчү клишелер, конфликтогендик стереотиптер, араздаштыруучу тил классификацияга бөлүштүрүлдү. Толук талдоо жыйынтыктоочу отчетто берилген.

Изилдөөчүлөрдүн бийликке сунуштоосу:

- КРда басмырлоого каршы мыйзамды тез арада кабыл алууга шарт түзүү зарыл, аны иштеп чыгуу боюнча чаралар Кыргыз Республикасынын расалык басмырлоонун бардык түрлөрүн жоюу боюнча Комитеттин 2019-2022-жылдарга ведомстволор аралык иш-чаралардын планына киргизилген;

- Бардык деңгээлдеги билим берүүчү программаларга, анын ичинде мамлекеттик кызматкерлер үчүн да кептик этиканы киргизип, адамдын тийиштүүлүгү жөнүндө суроо берүү этикага жатпай турганын жана аны ачык дискуссияда көтөрүү туура эместигин түшүндүрүү зарыл;

Донордук агенттиктер жана эл аралык уюмдарга кастыкты козутууга арналган иштердин эл аралык методдорун бөлүшүүгө жардамдашуу, Кыргызстанда сөз эркиндигин өнүктүрүү боюнча демилгелерди колдоо менен биргеликте кастык тилине үзгүлтүксүз медиамониторинг жүргүзүүнү колдоо;

ЖМК, журналисттер жана интернет-колдонуучулар үчүн негизги сунуштамалар социалдык тармактагы өзүнүн аккаунтундагы комментарийлерди (жаап салуу же өчүрүү эмес!) башкаруу тажрыйбасына багытталган. Бул цензурага кабылбоо, сөз эркиндигин жана плюрализмди колдоо үчүн абдан маанилүү.

«ЖМКлар редакциялык эрежелерин жаңыртуусу, жек көрүүчү контент, комментарийлер, анын ичинде троллингдик комментарийлер менен иштөөнүн так каражаттарын түзүшү зарыл. Журналисттер үчүн өзүнүн жеке аккаунтунда шайлоо кампанияларын чагылдырган материалдарды жарыялап жатып, окуяларга комментарий берген атайын этикет иштеп чыгуусу керек» - делет докладда.

Уюм жөнүндө. Борбор Азиядагы Тынчтыкты орнотуу жана медиатехнологиялар мектеби – медианы өнүктүрүүнү, коом менен байланышууну, сөз эркиндигин жайылтууну, медиадагы кастык тили жана дискриминация менен күрөшүүнү максат кылган уюм. Медиа-изилдөөлөргө жана онлайн-контентти экспертизалоого, ЖМКда, интернетте жана публикалык дискурста кастык тилин иликтөөгө, сезимтал тематикага кампанияларды уюштурууга, журналисттерге жана онлайн контентти уюштуруучуларга, укук коргоочуларга, анын ичинде талаш-тартыш бар аймактарда тренингдерди уюштурууга адистешкен.

www.ca-mediators.net;

https://www.facebook.com/peacemakingS/;

peacemakingandmediaca@gmail.com

 

 

 

 

 

 


ЯЗЫК ВРАЖДЫ В ИНТЕРНЕТЕ И ПУБЛИЧНОМ ДИСКУРСЕ

 14-01-2022, 15:34

 

ЯЗЫК ВРАЖДЫ В ИНТЕРНЕТЕ И ПУБЛИЧНОМ ДИСКУРСЕИсследование «Язык вражды в предвыборном дискурсе» было проведено экспертами Школы миротворчества и медиатехнологий в ЦА при поддержке проекта «Медиа-К» Интерньюс в КР с 28 августа по 15 декабря 2021 года.

В финальном докладе по результатам исследования отмечается, что зафиксирован невысокий уровень языка ненависти и сдержанное освещение в СМИ и интернете парламентской избирательной кампании. Источником разжигания ненависти в социальных сетях был язык разногласий, вызывающий противоречия в онлайн-дискуссиях.

Среди причин снижения уровня языка вражды в пред – и поствыборном дискурсе 2021 года, эксперты называют усиление самоцензуры из-за опасения возможных ограничений свободы выражения, что могло быть связано с новым законом «О защите от ложной и недостоверной информации» и запоздавшее на год объявление выборов в Жогорку Кенеш (парламент КР), связанное с политическими и конституционными изменениями в стране.

Другие факторы - ситуация с COVID-19 и вопросы вакцинации, которые были более обсуждаемы, а также социальная усталость общества от постоянных политических изменений и большого количества выборов в стране снизила вовлеченность людей в дискуссии. Кроме того, платформы социальных сетей активнее стали удалять язык вражды и дезинформацию, которую они отслеживают.

Во время медиамониторинга была зафиксирована активность троллей. Эксперты обнаружили в троллинге схожую стилистику и тональность, что имело место год назад, в период парламентской кампании и во время внеочередных президентских выборов в декабре прошлого года и январе 2021-го.

 

По данным исследования, комментарии и посты со ссылками на этничность, до сих пор актуальны для местной аудитории. Этот вопрос регулярно поднимается в онлайн дискуссиях на предвыборную тематику. Эксперты также проанализировали динамику языка вражды и выявили одиннадцать трендов, которые были классифицированы по видам нетерпимости, определили причины этих тенденций в разные периоды исследования.

Были также классифицированы ненавистнические клише, конфликтогенные стереотипы, язык разногласий в публичном дискурсе. Подробный анализ приводится в финальном докладе.

Исследователи рекомендуют властям :

-способствовать скорейшему принятию антидискриминационного законодательства в КР, меры по разработке которого внесены в Межведомственный план мероприятий на 2019-2022 годы по реализации рекомендаций Комитета по ликвидации расовой дискриминации ;

- внедрять речевую этику в образовательные программы на всех уровнях, в том числе и для государственных служащих, а в учебные программы школ и вузов вводить компоненты по многообразию с фокусом на поощрение толерантности и повышение культуры дискуссий в обществе;

Донорским и международным агентствам адресовано пожелание содействовать обмену международным опытом по противодействию разжиганию ненависти, включая постоянный мониторинг языка вражды. Одновременно, предлагается поддерживать инициативы по продвижению свободы выражения в Кыргызстане.

Основные рекомендации для СМИ, журналистов и интернет-пользователей направлены на внедрение практик управления комментариями (не отключения или удаления!) в своих аккаунтах в социальных сетях. Это важно чтобы избежать цензуры, поддержать свободу выражения и плюрализм.

«СМИ должны обновить свои редакционные правила, создать инструменты работы с ненавистническим контентом, комментариями, в том числе и с троллинговыми. Необходимо разработать специальный этикет для журналистов, освещающих избирательные кампании, публикующих материалы и комментирующих события в своих персональных аккаунтах»,- говорится в докладе.

Об организации. Школа миротворчества и медиатехнологий в ЦА – организация по развитию медиа, связей с общественностью, поощрению свободы выражения, борьбы с языком вражды и дискриминацией в медиа. Специализируется на медиаисследованиях и экспертизах онлайн-контента, языка нетерпимости в СМИ, интернете и публичном дискурсе, создании медиакампаний на чувствительную тематику, тренингах для журналистов и создателей онлайн-контента, правозащитников, в том числе и в конфликтной зоне.

www.ca-mediators.net;

https://www.facebook.com/peacemakingS/;

peacemakingandmediaca@gmail.com

 

  

САМОЦЕНЗУРА И ДРУГИЕ ФАКТОРЫ, ПОВЛИЯВШИЕ НА СНИЖЕНИЕ ЯЗЫКА ВРАЖДЫ

 14-01-2022, 15:22

 

САМОЦЕНЗУРА И ДРУГИЕ ФАКТОРЫ, ПОВЛИЯВШИЕ НА СНИЖЕНИЕ ЯЗЫКА ВРАЖДЫЗафиксирован невысокий уровень языка ненависти и сдержанное освещение в СМИ и интернете парламентской избирательной кампании. Источником разжигания ненависти в социальных сетях был язык разногласий, вызывающий противоречия в онлайн-дискуссиях, говорится в опубликованном сегодня докладе «Язык вражды в пред - и поствыборном дискурсе КР».

Исследование было проведено экспертами Школы миротворчества и медиатехнологий в ЦА при поддержке проекта «Медиа-К» Интерньюс в КР с 28 августа по 15 декабря 2021 года.  

 

В отличие от парламентской кампании 2020 года, когда медиасреда была насыщена информацией, альтернативными материалами о партиях и свободным обсуждением на интернет-форумах, на этот раз информационное пространство было более узкое.

Комментарии на многих форумах под новостями на информационных порталах о парламентских выборах либо не публиковались вообще, либо сильно модерировались и фильтровались. Лидеры мнений в интернете были менее активны и осторожны, что было заметно по их контенту.

Эксперты считают, что это усиление самоцензуры из-за опасения возможных ограничений свободы выражения.

Среди причин снижения уровня языка вражды в пред – и поствыборном дискурсе 2021 года, эксперты называют усиление самоцензуры из-за опасения возможных ограничений свободы выражения, что могло быть связано с новым законом «О защите от ложной и недостоверной информации» и запоздавшее на год объявление выборов в Жогорку Кенеш (парламент КР), связанное с  политическими и конституционными изменениями в стране. 

 

Другие факторы - ситуация с COVID-19 и вопросы вакцинации, которые были более обсуждаемы, а также  социальная усталость общества от постоянных политических изменений и большого количества выборов в стране снизила вовлеченность людей в дискуссии. Кроме того, платформы социальных сетей активнее стали удалять язык вражды и дезинформацию, которую они отслеживают.

 

Во время медиамониторинга была зафиксирована активность троллей. Эксперты обнаружили в троллинге схожую стилистику и тональность, что имело место год назад, в период парламентской кампании и во время внеочередных президентских выборов в декабре прошлого года и январе 2021-го.

По данным исследования, комментарии и посты со ссылками на этничность,  до сих пор актуальны для местной аудитории. Этот вопрос регулярно поднимается в  онлайн дискуссиях на предвыборную тематику.  Эксперты также проанализировали динамику языка вражды и выявили одиннадцать трендов, которые были классифицированы по видам нетерпимости, определили причины этих тенденций в разные периоды исследования. 

Исследователи адресуют рекомендации госорганам, СМИ и создателям онлайн-контента. Среди основных - скорейшее принятие всеобъемлющего антидискриминационного законодательства в КР, меры по разработке которого внесены в Межведомственный план мероприятий на 2019-2022 годы по реализации рекомендаций Комитета по ликвидации расовой дискриминации по итогам представленных объединенных восьмого, девятого и десятого периодических докладов Кыргызской Республики о выполнении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации за период 2011-2015 годов, обновление образовательных программ с фокусом на речевую этику и культуру полемики.

«Борьба с языком ненависти в СМИ и интернете должна вестись с позиции понимания права на свободу выражения и существования этических стандартов. В период предвыборных кампаний очень важно сохранять плюрализм в дискуссиях, и поэтому необходимо осознание того, что язык вражды имеет гибкую структуру и может быть негативно-оценочным, то есть допустимым с точки зрения свободы, и противоправным, который криминализуется законодательством. Помочь в этом могут просветительские кампании, консультации и семинары,- подчеркивается в исследовании.


11 ТРЕНДОВ ЯЗЫКА НЕНАВИСТИ В ОНЛАЙН-ДИСКУССИЯХ

 14-01-2022, 14:24
11 ТРЕНДОВ ЯЗЫКА НЕНАВИСТИ В ОНЛАЙН-ДИСКУССИЯХ Тренды, классифицированные по разным видам нетерпимости были выявлены по результатам исследования «Язык вражды в предвыборном дискурсе», которое было проведено экспертами Школы миротворчества и медиатехнологий в ЦА при поддержке проекта «Медиа-К» Интерньюс в КР с 28 августа по 15 декабря 2021 года.

По данным исследования, комментарии и посты со ссылками на этничность, до сих пор актуальны для местной аудитории. Этот вопрос регулярно поднимается в онлайн дискуссиях на предвыборную тематику. Эксперты также проанализировали динамику языка вражды и выявили одиннадцать трендов, которые были классифицированы по видам нетерпимости, определили причины этих тенденций в разные периоды исследования.

 

Были также классифицированы ненавистнические клише, конфликтогенные стереотипы, язык разногласий в публичном дискурсе.

 

Во время медиамониторинга была зафиксирована активность троллей. Эксперты обнаружили в троллинге схожую стилистику и тональность, что имело место год назад, в период парламентской кампании и во время внеочередных президентских выборов в декабре прошлого года и январе 2021-го.

 

 

Подробный анализ приводится в финальном докладе.

 


  • Военные возле рынка запчастей в во время массовых беспорядков, г. Ош, июнь 2010 год

  • Участники тренинга по медиации и урегулированию конфликтов строят "Башню мира", Бишкек, апрель, 2011 год

  • Тренинг для журналистов по разрушению стереотипов, Бишкек, апрель, 2012 год

  • Семинар по производству командных репортажей в мультинациональных журналистких группах, Бишкек, август, 2012 годКарта инцидентов
Образование и тренинги


ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЕ РЕПРЕССИИ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Состоялась онлайн конференция, на которой обсуждались риски транснациональных репрессий в работе активистов, медиаработников, юристов и…

Подробнее


Вебинары


МИРОТВОРЧЕСКАЯ ЖУРНАЛИСТИКА ПРИ ОСВЕЩЕНИИ КОНФЛИКТОВ

Можете ли вы ответить на вопрос: что такое миротворческая журналистика или журналистика мира, как это принято говорить в международной практике?

Это – позитивная журналистика?

Это – смягчение конфликта за счет историй, где говорится о том, как власти решают проблему?

Или это – баланс фактов и мнений, построенных на беспристрастной хронологии освещаемого вами конфликта?

Ни один из трех предложенных вопросов не является миротворческой журналистикой, поскольку она строится на других принципах.

Смотрите видеоурок от Инги Сикорской, директора Школы миротворчества и медиатехнологий в ЦА, медиаэксперта, исследователя, журналистки.

Инга освещала разные конфликтные события, работала в Афганистане, написала ряд учебных пособий для журналистов и активистов, в том числе "Как женщине-журналисту делать визуальные репортажи из Афганистана",

"Как освещать  многообразие и этнические конфликты,"Как журналистам избегать языка вражды в своих репортажах" и другие.

Инга проводит семинары по медиа, кризисным и миротворческим коммуникациям в Центральной Азии и других странах.

 

Смотрите видео-урок с примерами и пояснениями, а потом выполните упражнение.


Подробнее


Наши услуги


МОНИТОРИНГИ, МЕДИАНАЛИТИКА, МЕДИАЭКСПЕРТИЗЫ КОНТЕНТА

 

МОНИТОРИНГИ, МЕДИАНАЛИТИКА, МЕДИАЭКСПЕРТИЗЫ КОНТЕНТАГруппа независимого мониторинга, экспертизы, анализа и образования Школы миротворчества и медиатехнологий в ЦА оказывает услуги в НКО секторе, проводит консультации, экспертизу тренинги по вопросам, связанным с медиасферой и публичным дискурсом.

Мы проводим медиа-мониторинги, медиа-исследования, разрабатываем медиа-планы и стратегии, готовим медиа-аналитику по заданным тематикам, а также предлагаем следующие услуги:

·исследование медиа-сферы на основе мониторинга СМИ на предмет освещения по заданной тематике с использованием уникальной методики, анализ, выработка рекомендаций;

·полный медиа-мониторинг и анализ выделенных публикаций по различным индикаторам, в зависимости от задачи– сбор всех материалов об объекте мониторинга по максимально широкому списку с помощью специальных электронных систем мониторинга, ручного поиска и интеллектуальных инструментов для анализа (кыргызский, русский, английский языки);

·по ограниченному медиа-списку – поиск публикаций об объекте мониторинга по определенному списку СМИ (обычно наиболее авторитетные, популярные, значимые с точки зрения достижения ЦА, издания);

·аналитические обзоры по заданной тематике;

·разработка моделей информационно-просветительских кампаний( интеллектуальная логистика, исследование и анализ ситуации, планирование мероприятий, определение аудитории, стратегия, сбор информации, анализ, разработка послания, определение ожидаемых результатов, тестирование кампании, разработка публичных мероприятий, отслеживание результатов кампании);

·разработка медиа-планов, мониторинг и анализ медиа-активности, кризисный медиа-мониторинг, архивный/ретроспективный медиа-мониторинг;

·консультации по созданию медиа-кампаний;

·тренинговые/обучающие услуги, мастер-классы: разработка тематики и программы тренинга;

·проведение медиа-тренингов/мастер-классов;

·информационные услуги (создание релизов, адаптация пресс-релизов под веб-публикацию. линкование, ссылки, теги и т д);

·разработка сценария и создание видео- и аудио-интервью, тезисы;

·подготовка спикеров для пресс-конференций, разработка сценария пресс-конференции и брифингов, тезисы их выступления;

·разработка медиа-плана для участия, выступающего в тематических программах по социально-значимым вопросам;

·редактирование и обработка текстов (кыргызский, русский, английский языки).

Вышеперечисленные услуги осуществляются по договору оказания платных услуг в некоммерческом секторе и рассчитаны в соответствии с калькуляцией платных услуг на текущий год. За подробной информацией обращаться на peacemakingschool@gmail.com или написать сообщение на Фейсбук https://www.facebook.com/Alinapeacemaker


 

 

 

 

Подробнее


Лагерь медиа-инновацийВзгляд изнутри

Партнеры