Сортировать статьи по: дате | популярности | посещаемости | комментариям | алфавиту


WORLD PRESS FREEDOM DAY: RISKS AND CHALLENGES FOR JOURNALISTS IN KYRGYZSTAN

 3-05-2023, 12:30

WORLD PRESS FREEDOM DAY: RISKS AND CHALLENGES FOR JOURNALISTS IN KYRGYZSTANAuthorities and society should make efforts to keep independent media existing in Kyrgyzstan. Therefore, any attempts to toughen control over media and censor content should be abandoned in the first place.

The trends demonstrate that the freedom of speech gets worse in the last five years

Experts of the School of Peacemaking and Media Technology emphasise that dynamics of risks of journalist activity has changed considerably in five years. 17 incidents against media workers were reported in 2018, 49 incidents in 2019, 102 incidents in 2020. Their number declined to 44 in 2021, and the number of attacks increased significantly in 2022.

 

According to analysis and documentation of attacks/threats against media workers in Kyrgyzstan, 130 incidents were reported in 2022[1], which is three times more than last year.

 

Chart 1. Dynamics of reported attacks and threats from 2018 to 2022

Legal mechanisms are used as the key method of pressure on journalists, bloggers and media workers.

 

In 2022, the number of detentions, arrests, questionings increased as a result of publications in the media, as well as the number of calls of journalists and bloggers for interviews as witnesses.

 

Threats and online attacks like trolling, bullying, cyber-attacks, including during live broadcasting on social media, are the risks for media workers.

 

Professional activity and safety of investigative journalists, who shed light on corruption, cover other sensitive topics and demonstrate opposing views in their reports, are at serious risk.

 

The criminal case against investigative journalist Bolot Temirov and his deportation from Kyrgyzstan last year, arrest and criminal case against blogger Yrys Zhekshenaliev and similar cases confirm these concerns.

 

Chart 2. Number of incidents reported in 2022 by categories Blocking of websites of Azattyk Media, ResPublica, attempted blocking of the website of the news agency 24.kg in 2022 on formal grounds, based on the law "On fake (false) information” is the result of the legislation expanding the powers of authorities to have control over the media landscape.


 

The new draft law "On mass media” brought up for public discussion contains such risks. It requires re-registration of all media outlets, imposes restrictions on funding from abroad, and provides for sanctions for unclear "abuse of freedom of speech.”

 

On the World Press Freedom Day, we demand that the authorities encourage independent journalism, pluralism, diversity of media and abandon pressure on this fundamental human right.[1] Ongoing monitoring, analysis and documentation of incidents and media risks are held by experts of School of Peacemaking and Media Technologyin CA and Justice for Journalists Foundation, 2017 -2023, https://jfj.fund/risk-map/

Бийлик жана коомчулук Кыргызстандагы көз карандысыз ЖМКлардын ишин улантуусу үчүн болгон аракетин жасашы керек

 3-05-2023, 02:11

Бийлик жана коомчулук Кыргызстандагы көз карандысыз ЖМКлардын ишин улантуусу үчүн болгон аракетин жасашы керекАны үчүн алгач ЖМКга катуу көзөмөлдөө жүргүзүү жана контентти цензуралоо аракетинен баш тартышы зарыл.

Акыркы беш жыл ичиндеги окуялар сөз эркиндигинин абалы начарлап кеткендигин көрсөтүүдө.

Тынчтыкты орнотуу жана медиа технологиялар мектебинин эксперттери журналисттик ишмердүүлүктүн кооптуулугу беш жыл ичинде катуу өзгөргөндүгүн баса белгилешүүдө. 2018-жылы медиа кызматкерлерге каршы 17 иш каралса, 2019-жылы анын саны – 49 болгон. 2020-жылы 102 окуя болсо, 2021-жылы 44 окуяга төмөндөп, 2022-жылы болсо бир топ көбөйгөн.

 

Кыргызстандагы медиа кызматкерлерине карата кол салууларды / коркутууларды талдоодо жана каттоодо 2022-жылы 130 инцидент аныкталган, бул мурдагы жылыга караганда үч эсе көп.

 

1иаграмма. 2018-жылдан 2022-жылга чейинки аралыкта катталган кол салуулар менен коркутуулардын динамикасы

Юридикалык механизмдерди пайдалануу журналисттерге, блогерлерге жана медиа кызматкерлерге карата басым кылуунун негизги куралы болуп калды.

 

2022-жылы медиага жарыяланган материалдардын жыйынтыгы боюнча камалуулардын, кармоолордун, сурактардын санынын өсүүсү катталган, ошондой эле журналисттерди жана блогерлерди күбө катары маектешүү үчүн чакыруу көп болгон.

Медиа кызматкерлер үчүн дагы бир тобокелчилик – коркутуулар жана онлайн-атакалар: троллинг, буллинг, хакерлердин кол салуусу, анын ичинде социалдык тармактарда түз эфирлерге чыккан маалда хакерлердин онлайн кол салуусу кирет.

Коррупцияны чагылдырган, башка өтө талылуу маселелерди көтөргөн жана репортаждарында карама-каршы көз карашты билдирген журналист-иликтөөчүлөрдүн кесиптик ишмердиги жана коопсуздугу абдан опурталдуу болууда.

 

2-диаграмма. 2022-жылы катталган инциденттердин категорияларга бөлүнүп аныкталган саны

 

Иликтөөчү-журналист Болот Темировго каршы кылмыш иши жана аны өткөн жылы Кыргызстандан кубалап чыгуусу жана башка ушуга окшош кейстербуга далил боло алат.

 

«Жалган жана такталбаган маалыматтардан коргоожөнүндө» мыйзамга негиздеп, ошол шылтоо менен «Азаттык Медиа», «ResPublca»сайттарын блоктоо, 24.kg маалымат агенттигин блоктоого аракет кылуу – мыйзам бийликтин медиа ландшафтын көзөмөлдөөгө мүмкүнчүлүгүн кеңейткендигинин кесепети болду.

 

Мындай кооптуулукка бүткүл медиаларды кайра каттоодон өткөрүүнү талап кылган «ЖМК жөнүндө» мыйзамды коомдук талкууга коюу да кирет. Бул мыйзам чет мамлекеттен каржылоого өзгөчө чектөөлөрдү киргизет жана көп деле түшүнүксүз болгон «сөз эркиндигин кыянаттык менен пайдалануу» үчүн санкцияларды киргизүүнү камтыйт.

Бүткүл дүйнөлүк басма сөз эркиндиги күнүндө биз бийликти көз карандысыз журналистиканы, плюрализмди, медиа түрдүүлүктү колдоого жана адамдын бул негизги укугуна кысымдан баш тартууга чакырбыз.

 

АТАКИ НА МЕДИАРАБОТНИКОВ:ТРЕНДЫ,ДИНАМИКА,ИНИЦИАТОРЫ

 3-05-2023, 02:06

АТАКИ НА МЕДИАРАБОТНИКОВ:ТРЕНДЫ,ДИНАМИКА,ИНИЦИАТОРЫ В период мониторинга были задокументированы и проанализированы 44 кейса - атак и угроз в отношении профессиональных и гражданских журналистов, редакций традиционных и онлайн-изданий в Кыргызстане в 2021 году. Финалный отчет составлен на основе постоянного монитьоринга рисков и вызовов для медиаработников, проводимого командой Школы миротворчества и медиатехнологий в ЦА совместно с фондом "Справедливость для журналистов".

1.Основным методом давления на журналистов, блогеров и медиаработников в Кыргызстане, как и в прошлом году, были атаки с использованием юридических и/или экономических механизмов.

2. В 2021 году были частыми случаи вызовов на допросы журналистов по результатам их расследований; задержания репортеров во время их профессиональной деятельности при освещении выборов и прямых трансляций в день голосования. Фиксировались обыски и вынужденная эмиграция блогерки из-за «провокационных материалов, направленных на возбуждение межнациональной и региональной розни, а также контент, побуждающий к насилию»; травля, запугивание и угрозы за расследования о разгоне митингов и организации «антимитингов», а также за подготовку материалов на острые социальные темы.

3. Вопиющим случаем стало похищение журналиста неизвестными на фоне визита премьер-министра в Иссык-Кульскую область, на северо-востоке страны. Это произошло после того, как журналист сделал несколько видео с комментариями о местных проблемах и критикой в адрес премьера.

4. Больше всего атак было зафиксировано в апреле 2021 года, когда в Кыргызстане проходил референдум по изменениям Конституции и выборы в местные органы власти.

5. В 2021 году эксперты отметили ухудшение доступа к информации, усиление самоцензуры и сужение свободы слова. Этому способствовал спешно принятый парламентом ровно за месяц до объявления выборов, в июле 2021 года закон против фейковой информации, который правозащитники называют «инструментом цензуры для защиты чиновников от критики».

На ограничение доступа к информации в этот период повлияла директива Центризибкома КР о запрете на публикации исследований, связанных с выборами за неделю до голосования, что не дало мониторинговым группам обнародовать выводы по наблюдению за процессом. А также предупреждение ЦИКа о том, что кандидаты не должны распространять сведения относительно своих соперников на выборах «в сочетании с негативными комментариями». Что имелось в виду под «негативными комментариями» конкретно не объяснялось,

Новая Конституция, принятая на референдуме в апреле 2021 года, по утверждению наблюдателей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), включает меры, «угрожающие свободе выражения мнений..»[1].

Речь идет о широком толковании четвертого пункта 10 –й статьи Конституции, где указано, что «мероприятия, противоречащие моральным и нравственным ценностям, общественному сознанию народа Кыргызской Республики, могут ограничиваться законом».

 Полная версия доклада доступна на английском языке по ссылке  https://goo.su/zcvKVR1[1]https://internews.kg/glavnye-novosti/freedom-house-kyrgyzstan-prodolzhaet-padat-v-rejtinge-po-svobode-interneta/

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ СВОБОДЫ ПРЕССЫ: РИСКИ И ВЫЗОВЫ ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ КЫРГЫЗСТАНА

 3-05-2023, 01:35

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ СВОБОДЫ ПРЕССЫ: РИСКИ И ВЫЗОВЫ ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ КЫРГЫЗСТАНАВласти и общество должны приложить все усилия для того, чтобы в Кыргызстане продолжили существовать независимые СМИ. Для этого в первую очередь надо отказаться от попыток ужесточать контроль за СМИ и цензуры контента.

Тенденции последних пяти лет показывают, что ситуация со свободой слова ухудшается.

Эксперты Школы миротворчества и медиатехнологий подчеркивают, что динамика рисков журналистской деятельности за пять лет претерпела значительные изменения. В 2018 году было задокументировано 17 инцидентов против медиаработников, в 2019 году – 49, в 2020 году их было уже 102, в 2021 отмечено снижение до 44,но уже в 2022 году количество атак значительно возросло.

 

Анализ и документирование атак/угроз в отношении медиаработников в Кыргызстане в 2022<!-- [if !supportFootnotes] -->[1]<!-- [endif] -->зафиксировали 130 инцидентов, что в три раза больше в сравнении с предыдущим годом.

Диаграмма 1. Динамика зафиксированных атак и угроз с 2018 г. по 2022 г.

 

Использование юридических механизмов является основным методом давления на журналистов, блогеров и медиаработников.

 

В 2022 году был зафиксирован рост количества задержаний, арестов, допросов как по результатам публикаций в медиа, так и вызовов журналистов и блогеров на беседы в качестве свидетелей.

Следующими рисками для медиаработников являются угрозы и онлайн-атаки – троллинг, буллинг, нападения хакеров, в том числе и во время прямых трансляций в социальных сетях.

Профессиональная деятельность и безопасность журналистов-расследователей, которые проливают свет на коррупцию, освещают другие чувствительные вопросы и представляют противоположные точки зрения в своих репортажах, находится под серьезной угрозой.

 

Диаграмма 2. Количество зафиксированных в 2022 году инцидентов в разбивке по категориям

 

Уголовное дело против журналиста-расследователя Болота Темирова и выдворение его в прошлом году из Кыргызстана, арест и уголовное дело против блогера Ырыса Жекшеналиева и другие подобные кейсы подтверждают эти опасения.

Блокировка сайтов Азаттык Медиа, ResPublca, попытка заблокировать в 2022 году сайт информационного агентства 24.kgпо формальным основаниям, базируясь на законе «О ложной (недостоверной) информации» является следствием того, что законодательство расширило возможность властей контролировать медийный ландшафт.  

 

Подобные риски содержит и вынесенное на общественное обсуждение новое законодательство «О СМИ», которое потребует перерегистрации всех медиа, наложит особые ограничения на финансирование из-за рубежа и предусматривает введение санкций за непонятное «злоупотребление свободой слова».

Во Всемирный день свободы прессы мы призываем власти поощрять независимую журналистику, плюрализм, разнообразие СМИ и отказаться от давления на это основополагающее право человека.Постоянный мониторинг, анализ и документирование инцидентов и медиа рисков проводится экспертами Школы миротворчества и медиатехнологий в ЦА и фонд «Справедливость для журналистов», 2017 -2023 годы, https://jfj.fund/risk-map/


  • Военные возле рынка запчастей в во время массовых беспорядков, г. Ош, июнь 2010 год

  • Участники тренинга по медиации и урегулированию конфликтов строят "Башню мира", Бишкек, апрель, 2011 год

  • Тренинг для журналистов по разрушению стереотипов, Бишкек, апрель, 2012 год

  • Семинар по производству командных репортажей в мультинациональных журналистких группах, Бишкек, август, 2012 годКарта инцидентов
Образование и тренинги


ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЕ РЕПРЕССИИ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Состоялась онлайн конференция, на которой обсуждались риски транснациональных репрессий в работе активистов, медиаработников, юристов и…

Подробнее


Вебинары


МИРОТВОРЧЕСКАЯ ЖУРНАЛИСТИКА ПРИ ОСВЕЩЕНИИ КОНФЛИКТОВ

Можете ли вы ответить на вопрос: что такое миротворческая журналистика или журналистика мира, как это принято говорить в международной практике?

Это – позитивная журналистика?

Это – смягчение конфликта за счет историй, где говорится о том, как власти решают проблему?

Или это – баланс фактов и мнений, построенных на беспристрастной хронологии освещаемого вами конфликта?

Ни один из трех предложенных вопросов не является миротворческой журналистикой, поскольку она строится на других принципах.

Смотрите видеоурок от Инги Сикорской, директора Школы миротворчества и медиатехнологий в ЦА, медиаэксперта, исследователя, журналистки.

Инга освещала разные конфликтные события, работала в Афганистане, написала ряд учебных пособий для журналистов и активистов, в том числе "Как женщине-журналисту делать визуальные репортажи из Афганистана",

"Как освещать  многообразие и этнические конфликты,"Как журналистам избегать языка вражды в своих репортажах" и другие.

Инга проводит семинары по медиа, кризисным и миротворческим коммуникациям в Центральной Азии и других странах.

 

Смотрите видео-урок с примерами и пояснениями, а потом выполните упражнение.


Подробнее


Наши услуги


МОНИТОРИНГИ, МЕДИАНАЛИТИКА, МЕДИАЭКСПЕРТИЗЫ КОНТЕНТА

 

МОНИТОРИНГИ, МЕДИАНАЛИТИКА, МЕДИАЭКСПЕРТИЗЫ КОНТЕНТАГруппа независимого мониторинга, экспертизы, анализа и образования Школы миротворчества и медиатехнологий в ЦА оказывает услуги в НКО секторе, проводит консультации, экспертизу тренинги по вопросам, связанным с медиасферой и публичным дискурсом.

Мы проводим медиа-мониторинги, медиа-исследования, разрабатываем медиа-планы и стратегии, готовим медиа-аналитику по заданным тематикам, а также предлагаем следующие услуги:

·исследование медиа-сферы на основе мониторинга СМИ на предмет освещения по заданной тематике с использованием уникальной методики, анализ, выработка рекомендаций;

·полный медиа-мониторинг и анализ выделенных публикаций по различным индикаторам, в зависимости от задачи– сбор всех материалов об объекте мониторинга по максимально широкому списку с помощью специальных электронных систем мониторинга, ручного поиска и интеллектуальных инструментов для анализа (кыргызский, русский, английский языки);

·по ограниченному медиа-списку – поиск публикаций об объекте мониторинга по определенному списку СМИ (обычно наиболее авторитетные, популярные, значимые с точки зрения достижения ЦА, издания);

·аналитические обзоры по заданной тематике;

·разработка моделей информационно-просветительских кампаний( интеллектуальная логистика, исследование и анализ ситуации, планирование мероприятий, определение аудитории, стратегия, сбор информации, анализ, разработка послания, определение ожидаемых результатов, тестирование кампании, разработка публичных мероприятий, отслеживание результатов кампании);

·разработка медиа-планов, мониторинг и анализ медиа-активности, кризисный медиа-мониторинг, архивный/ретроспективный медиа-мониторинг;

·консультации по созданию медиа-кампаний;

·тренинговые/обучающие услуги, мастер-классы: разработка тематики и программы тренинга;

·проведение медиа-тренингов/мастер-классов;

·информационные услуги (создание релизов, адаптация пресс-релизов под веб-публикацию. линкование, ссылки, теги и т д);

·разработка сценария и создание видео- и аудио-интервью, тезисы;

·подготовка спикеров для пресс-конференций, разработка сценария пресс-конференции и брифингов, тезисы их выступления;

·разработка медиа-плана для участия, выступающего в тематических программах по социально-значимым вопросам;

·редактирование и обработка текстов (кыргызский, русский, английский языки).

Вышеперечисленные услуги осуществляются по договору оказания платных услуг в некоммерческом секторе и рассчитаны в соответствии с калькуляцией платных услуг на текущий год. За подробной информацией обращаться на peacemakingschool@gmail.com или написать сообщение на Фейсбук https://www.facebook.com/Alinapeacemaker


 

 

 

 

Подробнее


Лагерь медиа-инновацийВзгляд изнутри

Партнеры