Сортировать статьи по: дате | популярности | посещаемости | комментариям | алфавиту


Кыргызстанда алгачкы жолу көп түрдүүлүк боюнча он-лайн курс чыгарылды

 15-04-2015, 14:54
Кыргызстанда алгачкы жолу көп түрдүүлүк боюнча  он-лайн курс чыгарылды

Булкурс«Сорос Кыргызстан» фондунун»«Маалымат эркиндиги» программасынын финансылык колдоосунда «ЖМК аркылуу көп түрдүүлүктү жайылтуу»долбоорунун алкагындаТынчтыкты орнотуу жана медиатехнологиялар Мектебининтренерлери жана эксперттери тарабынан иштелип чыккан

КР радио-телеберүүлөрдөгү, басмадагы, он-лайн жана социалдык тармактардагы душмандашуу тилине жасалган изилдөөлөрдүн кезектеги этабынын аягына чыкты.

 16-03-2015, 10:53
КР радио-телеберүүлөрдөгү, басмадагы, он-лайн жана социалдык тармактардагы душмандашуу тилине жасалган изилдөөлөрдүн кезектеги этабынын аягына чыкты.

Тынчтыкты орнотуу жана медиатехнология Мектеби жергиликтүү демилгелерди колдоо (CFLI) Канадалык фонду тарабынан каржыланган КР радио-телеберүүлөрдөгү, басмадагы, он-лайн жана социалдык тармактардагы душмандашуу тилине жасалган изилдөөлөрдүн кезектеги этабынын аягына чыкты.

Акыркы үч айда: 2014-жылдын декабры жана 2015-жылдын январы менен февралы аралыгында, Кыргызстандын аймагында көрсөтүлгөн жана чыгарылган 47 ЖМКга контент-анализ жасалган, анын ичинде кыргыз жана орус тилиндеги: 33 гезитке, 11 он-лайн медиага, 2 телеканалга, 1 социалдык медиага жүргүзүлгөн. Анализдөөгө алынган ЖМК түрлөрү калктын калың катмарына, мамлекеттин аймактарынын көбүнө жеткиликтүүлүгүнө карай тандалган. Бул медиа-мониторингге кошумча индикаторлор кошулган, изилдөөгө чет жактагы аймактарда жана жергиликтүү компакттуу жашаган аз сандагы этностордон түзүлгөн фокус-топтор кирген.“Кыргыз Республикасында 2014-жыл аралыгындагы ЖМКдагы жана Интернеттеги душмандашуу тили”

 23-01-2015, 14:29


 “Кыргыз Республикасында 2014-жыл аралыгындагы ЖМКдагы жана Интернеттеги душмандашуу тили”

Борбор Азиянын Тынчтыкты орнотуу жана медиатехнологиялар Мектеби "Кыргыз Республикасында 2014-жыл аралыгындагы ЖМКдагы жана Интернеттеги душмандашуу тили” боюнча бир жылдык докладын жарыялайт. Билдирүүдө мамлекеттин аймагындагы кыргыз жана орус тилинде чыккан басылма, телеберүү жана он-лайн медиага жүргүзүлгөн контент-анализдин жыйынтыгы камтылган. Изилдөөдө аудиторияда абдан көп талап кылынган 47 ЖМК тандалган. Контент-анализдин жыйынтыгында изилденген медианын үчтөн көбүрөөк бөлүгүндө (36,1%) душмандашуу тили бар болгон.

ЖМКнын түрлөрүндөгү системалаштырууда жылдагыдай эле 2014-жылы өткөн өтө катуу душмандашуу тили ЖМКнын басылматүрүндө болуп чыкты. Изилденген гезиттин 41,3% душмандашуу чабуулуна ээ болуп чыкты. Андан соң Интернеттеги он-лайн медиалардын 27,2% душмандашуу ачуусуна алдырган, алардын ичинен азыраак душмандашуу тили (1%)телеберүүдө трансляцияланган.

2014-жылы өткөн жыл менен салыштырганда жалпы тенденциялар бир аз өзгөргөн, кээ бир позициялар боюнча жек көрүү лексикасынын өскөнү белгиленген. Өзгөчөлөнгөн тренд катары журналисттер тарабынан ретрансляциялык стереотиптерди жайылтуу жана чиновниктердин менен саясатчылардын ар кандай иш-чараларда ачык ксенофобдук билдирүүлөрүн, редакциялык комментарийсиз тексттерди цитаталоо болду. Автордук рубрикаларда көбүнчө душмандашуу тилинин катуу жана орто типтери пайдаланылды, айрым бир топтордун Кыргызстанда отурукташуусуна жол бербөөгө кыйыр жана тикелей үндөөлөр; тигил же бул этностун криминалдуулугуна ынандыруу жүрдү.

 

Душмандашуу тилин пайдалануу боюнча рейтингдерде кыргыз тилдүү ЖМКнын арасынан гезиттер алдыда болсо, ушул эле жагдай боюнча орус тилиндеги медиа-чөйрөдө он-лайн басылмалар алдыда болду.

Душмандашуу тили тематиканын кеңири спектринде

Аз сандагы улуттарга карата кептеги душмандашуу тили коомдо терс пикир жаратат жана коомдук-саясий окуяларга, анын ЖМКда чагылдырылышына жараша болот жана медиа-тексттерде ошого жараша анын салыштырмалуу салмагы өзгөрүп турат. 2014-жылы душмандашуу тили тарыхый жана чек арага тийиштүү темага арналган макалаларда/сюжеттерде айтылган, анда этностун криминалдуулугуна кине коюлган ойлор билдирилген. Жек көрүү риторикасы Россия менен Украинанын ортосундагы мамилеге Кыргызстандын реакция кылуусу жана РФга каршы санкцияга, Кыргызстандын Сириядагы согушка катышкандыгы, биргелешкен Кумтөр кыргыз-канада ишканасы боюнча дискуссия, КЭРдин Кыргызстандагы инвестициялык долбоорлору, мамлекеттин Евробиримдикке келечекте кирүүсү боюнча материалдарда белгиленген.


 

Бишкекте “Көп түрдүүлүк аркылуу Кыргызстандын туруктуу өнүгүүсүнө карай” деген конференция өттү

 5-12-2014, 11:53
Бишкекте “Көп түрдүүлүк аркылуу Кыргызстандын туруктуу өнүгүүсүнө карай” деген конференция өттүИш-чара «Социалдык медиаөнөктөштөрдүн тармагы» коомдук фондунун Тынчтыкты орнотуу жана медиатехнология Мектеби тарабынан, «Сорос - Кыргызстан» фондунун «Маалымат эркиндиги» программасынын финансылык колдоосу менен «ЖМК аркылуу көп түрдүүлүктү жайылтуу» долбоорунун алкагында уюшулду.Медиа-долбоор Кыргызстандагы журналисттерди тилдик жана этникалык көп түрдүүлүктү чагылдырууга жардам берет

 14-11-2014, 11:20
Медиа-долбоор Кыргызстандагы журналисттерди тилдик жана этникалык көп түрдүүлүктү чагылдырууга жардам беретБул багыттагы дискуссияны Бишкекте, 2014-жылдын 27-ноябрында өтүүчү «Көп түрдүүлүк аркылуу туруктуу өнүгүүгө карай» конференциясында өткөрүү пландалып жатат.«Көп түрдүүлүк аркылуу Кыргызстандын туруктуу өнүгүүсүнө карай» конференциясынын алкагында журналисттер жана жарандык активисттер үчүн мастер-класска катталуу башталды

 12-11-2014, 16:50
«Көп түрдүүлүк аркылуу Кыргызстандын туруктуу өнүгүүсүнө карай» конференциясынын алкагында журналисттер жана жарандык активисттер үчүн мастер-класска катталуу башталды2014-жылдын 27-ноябрында Тынчтыкты орнотуу жана медиатехнологиялар мектеби «Сорос-Кыргызстан» Фондунун «Маалымат эркиндиги» программасы менен биргеликте көп түрдүүлүк темасындагы репортаждарды жана макалаларды жасоо, Интернетте көп тилдүүлүктү жайылтуу жана кыргыз тилин үйрөнүүнүн жаңы усулдары боюнча мастер-класстардын сериясына катышууга чакырат.Долбоордун иш-чаралары жөнүндө пикирлер

 6-11-2014, 13:56

Көп-түрдүүлүк боюнча конференциянын жана тренингтин катышуучулары, өнөктөштөр жана адистер долбоор алардын ишмердүүлүгүнө көрсөткөн таасирлери тууралуу ой бөлүшөт.

Кызыкдарлыкты билдирүү боюнча суроо-талап

 19-09-2014, 10:39
Кызыкдарлыкты билдирүү боюнча суроо-талапТынчтыкты орнотуу жана медиа-технологиялар мектеби Бишкекте, 2014-жылдын 27-ноябрында өтүүчү «Көп түрдүүлүк аркылуу Кыргызстандын туруктуу өнүгүүсүнө карай» деген конференцияга катышу үчүн жергиликтүү эксперттерден кызыкдарлыкты билдирүү боюнча суроо-талапты чогулуп жаткандыгын билдирет.“Көп түрдүүлүк аркылуу Кыргызстандын туруктуу өнүгүүсүнө карай” конференциясы

 19-09-2014, 10:33
“Көп түрдүүлүк аркылуу Кыргызстандын туруктуу өнүгүүсүнө карай” конференциясыКонференциянын негизги максаты анын атында камтылган. Уюштуруучулар этникалык жана тилдик көп түрдүүлүктү башкаруу үчүн бийлик органдары, жарандык жана коомдук жамаат эмне кылуусу керек экендигин так билип жана натыйжалуу натыйжаларга ээ болушу керек деп эсептешет.

  • Военные возле рынка запчастей в во время массовых беспорядков, г. Ош, июнь 2010 год

  • Участники тренинга по медиации и урегулированию конфликтов строят "Башню мира", Бишкек, апрель, 2011 год

  • Тренинг для журналистов по разрушению стереотипов, Бишкек, апрель, 2012 год

  • Семинар по производству командных репортажей в мультинациональных журналистких группах, Бишкек, август, 2012 годКарта инцидентов
Образование и тренинги


ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЕ РЕПРЕССИИ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Состоялась онлайн конференция, на которой обсуждались риски транснациональных репрессий в работе активистов, медиаработников, юристов и…

Подробнее


Вебинары


МИРОТВОРЧЕСКАЯ ЖУРНАЛИСТИКА ПРИ ОСВЕЩЕНИИ КОНФЛИКТОВ

Можете ли вы ответить на вопрос: что такое миротворческая журналистика или журналистика мира, как это принято говорить в международной практике?

Это – позитивная журналистика?

Это – смягчение конфликта за счет историй, где говорится о том, как власти решают проблему?

Или это – баланс фактов и мнений, построенных на беспристрастной хронологии освещаемого вами конфликта?

Ни один из трех предложенных вопросов не является миротворческой журналистикой, поскольку она строится на других принципах.

Смотрите видеоурок от Инги Сикорской, директора Школы миротворчества и медиатехнологий в ЦА, медиаэксперта, исследователя, журналистки.

Инга освещала разные конфликтные события, работала в Афганистане, написала ряд учебных пособий для журналистов и активистов, в том числе "Как женщине-журналисту делать визуальные репортажи из Афганистана",

"Как освещать  многообразие и этнические конфликты,"Как журналистам избегать языка вражды в своих репортажах" и другие.

Инга проводит семинары по медиа, кризисным и миротворческим коммуникациям в Центральной Азии и других странах.

 

Смотрите видео-урок с примерами и пояснениями, а потом выполните упражнение.


Подробнее


Наши услуги


МОНИТОРИНГИ, МЕДИАНАЛИТИКА, МЕДИАЭКСПЕРТИЗЫ КОНТЕНТА

 

МОНИТОРИНГИ, МЕДИАНАЛИТИКА, МЕДИАЭКСПЕРТИЗЫ КОНТЕНТАГруппа независимого мониторинга, экспертизы, анализа и образования Школы миротворчества и медиатехнологий в ЦА оказывает услуги в НКО секторе, проводит консультации, экспертизу тренинги по вопросам, связанным с медиасферой и публичным дискурсом.

Мы проводим медиа-мониторинги, медиа-исследования, разрабатываем медиа-планы и стратегии, готовим медиа-аналитику по заданным тематикам, а также предлагаем следующие услуги:

·исследование медиа-сферы на основе мониторинга СМИ на предмет освещения по заданной тематике с использованием уникальной методики, анализ, выработка рекомендаций;

·полный медиа-мониторинг и анализ выделенных публикаций по различным индикаторам, в зависимости от задачи– сбор всех материалов об объекте мониторинга по максимально широкому списку с помощью специальных электронных систем мониторинга, ручного поиска и интеллектуальных инструментов для анализа (кыргызский, русский, английский языки);

·по ограниченному медиа-списку – поиск публикаций об объекте мониторинга по определенному списку СМИ (обычно наиболее авторитетные, популярные, значимые с точки зрения достижения ЦА, издания);

·аналитические обзоры по заданной тематике;

·разработка моделей информационно-просветительских кампаний( интеллектуальная логистика, исследование и анализ ситуации, планирование мероприятий, определение аудитории, стратегия, сбор информации, анализ, разработка послания, определение ожидаемых результатов, тестирование кампании, разработка публичных мероприятий, отслеживание результатов кампании);

·разработка медиа-планов, мониторинг и анализ медиа-активности, кризисный медиа-мониторинг, архивный/ретроспективный медиа-мониторинг;

·консультации по созданию медиа-кампаний;

·тренинговые/обучающие услуги, мастер-классы: разработка тематики и программы тренинга;

·проведение медиа-тренингов/мастер-классов;

·информационные услуги (создание релизов, адаптация пресс-релизов под веб-публикацию. линкование, ссылки, теги и т д);

·разработка сценария и создание видео- и аудио-интервью, тезисы;

·подготовка спикеров для пресс-конференций, разработка сценария пресс-конференции и брифингов, тезисы их выступления;

·разработка медиа-плана для участия, выступающего в тематических программах по социально-значимым вопросам;

·редактирование и обработка текстов (кыргызский, русский, английский языки).

Вышеперечисленные услуги осуществляются по договору оказания платных услуг в некоммерческом секторе и рассчитаны в соответствии с калькуляцией платных услуг на текущий год. За подробной информацией обращаться на peacemakingschool@gmail.com или написать сообщение на Фейсбук https://www.facebook.com/Alinapeacemaker


 

 

 

 

Подробнее


Лагерь медиа-инновацийВзгляд изнутри

Партнеры